en
Tuyển dụng tư vấn xây dựng Video Clip
10:10:57 03/10/2016

Trung tâm Phát Triển và Hội Nhập – CDI cần tuyển tư vấn xây dựng 2 video clip về quy trình ngân sách và sự tham gia của người dân trong quy trình ngân sách, chi tiết tại link dưới đây:

Are you Awesome

TOR_tuvaninforgraphicvideoclip

Các ứng viên quan tâm có thể gửi bộ hồ sơ theo yêu cầu về địa chỉ: hr@cdivietnam.org trước ngày 20/10/2016.