en
Tuyển dụng đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và nâng cấp website
11:08:00 26/08/2021

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

THIẾT KẾ VÀ NÂNG CẤP WEBSITE www.cdivietnam.org

1. Thông tin chung

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005. Các hoạt động của CDI hướng đến một xã hội trong đó quyền của mọi người đều được tôn trọng và thành quả phát triển kinh tế được chia sẻ một cách công bằng và bền vững.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, với định hướng phát triển tích hợp, CDI coi nền kinh tế là một phần trong hệ thống xã hội và môi trường, trong đó thị trường và nhà nước được kết nối với nhau dựa trên nhu cầu và lựa chọn. Hiểu theo cách này, CDI sẽ góp phần định hình lại các chuẩn mực xã hội, bao gồm pháp luật và các chính sách có ảnh hưởng tới cách các chủ thể kinh tế và xã hội tác động lẫn nhau trong nỗ lực xây dựng một xã hội thịnh vượng, công bằng và bền vững.

Để phù hợp với chiến lược mới, CDI cần đổi mới thiết kế và nâng cấp website www.cdivietnam.org, hiện đang được xây dựng trên nền thông tin của chiến lược giai đoạn 2015-2020. Trang web nâng cấp sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về sự hình thành và phát triển của tổ chức qua 16 năm, các hoạt động đã và đang thực hiện, cập nhật tiến độ các dự án mà CDI chủ trì hoặc tham gia, chia sẻ những ấn phẩm, nghiên cứu, báo cáo, cũng như các tài liệu liên quan đến hoạt động mà CDI đã triển khai.

Trên cơ sở đó, điều khoản tham chiếu này được soạn thảo nhằm tuyển dụng đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và nâng cấp website www.cdivietnam.org.

   2. Nội dung công việc

 Đề xuất Thiết kế giao diện và cấu trúc để nâng cấp website www.cdivietnam.org

 • Thiết kế website theo cấu trúc thống nhất với CDI. Chỉnh sửa và hoàn thiện website theo yêu cầu/góp ý của CDI.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ CDI vận hành website www.cdivietnam.org
 • Đảm bảo hỗ trợ kĩ thuật trong CDI trong ít nhất 6 tháng sau thời gian bàn giao website
 • Tư vấn giải pháp công nghệ website, máy chủ, lưu trữ dữ liệu… khi CDI có nhu cầu hoặc vấn đề cần giải quyết.

3. Thời gian dự kiến

 • Tháng 9/2021: Ký hợp đồng, thống nhất các yêu cầu kĩ thuật và giao diện của website
 • Tháng 10/2021: Hoàn thành demo website, chỉnh sửa theo góp ý của CDI
 • Ngày 15/11/2021: Hoàn thiện chỉnh sửa lần cuối
 • Ngày 30/11/2021: Hoàn thành bàn giao và hướng dẫn quản trị trang web
 • Tháng 12/2021 – 5/2022: Thời gian bảo hành – khắc phục các lỗi phát sinh thuộc phạm vi công việc của đơn vị cung cấp dịch vụ.

4. Sản phẩm mong đợi

 Website www.cdivietnam.org được xây dựng và vận hành hoàn chỉnh với các yêu cầu cụ thể sau:

 • Thiết kế trên nền tảng WordPress, có khả năng linh hoạt để thêm tính năng hoặc nâng cấp về sau.
 • Cấu trúc website được thiết kế phù hợp với chiến lược mới của CDI và đảm bảo các nội dung hiện có sẽ tiếp tục được hiển thị sau khi nâng cấp.
 • Thiết kế giao diện hiện đại, đáp ứng với nhiều thiết bị truy cập, màu sắc phù hợp với hướng dẫn hình ảnh của CDI, hiển thị 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Bản hướng dẫn quản lý website dành cho admin.
 • Có bảo hành và bàn giao source code.

5. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ.

 •  Có ít nhất 05 kinh nghiệm xây dựng, phát triển website.
 • Có kinh nghiệm xây dựng website cho các tổ chức phi chính phủ, các dự án trong lĩnh vực phát triển.
 • Báo giá chi phí cạnh tranh.
 • Đảm bảo không cung cấp các thông tin của bên A cho bất cứ Bên thứ ba nào khác nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên A.

6. Thông tin liên hệ

Đơn vị cung cấp dịch vụ gửi các thông tin sau tới địa chỉ email: communication@cdivietnam.org bao gồm:

 • Hồ sơ năng lực.
 • Đề xuất nâng cấp website và báo giá.
 • Link các website đã thực hiện.

Thời hạn nhận hồ sơ: 6/9/2021 

7. Thông tin tham khảo

 Website: www.cdivietnam.org

Fanpage: https://www.facebook.com/cdivietnam.ngo/?ref=pages_you_manage

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSBRGZnxx7jOVZOKdQlpsvg

…………………………………………………………………

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP (CDI)
Website: http://cdivietnam.org/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSBRGZnxx7jOVZOKdQlpsvg
Email: info@cdivietnam.org
Hotline:097.765.1884