en
Tham vấn nhu cầu thông tin về ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tại tỉnh Quảng Trị
10:10:48 30/10/2016

Trong 3 ngày từ 13/09 đến 15/09 năm 2016, Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) với CDI là đơn vị điều phối đã thực hiện hoạt động tham vấn nhu cầu thông tin về ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tại tỉnh Quảng Trị.

 

DSC05458 1500 x 1000 750 x 500

 

Với mục tiêu có thể tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu thông tin về ngân sách từ nhiều nhóm khác nhau, hoạt động tham vấn được thực hiện đối với lãnh đạo địa phương ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã cũng như đối với người dân trên địa bàn một số xã thuộc huyện Hải Lăng và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đối với cấp tỉnh, nhóm tham vấn đã làm việc với nhiều đơn vị như lãnh đạo, đại diện HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, MTTQ tỉnh cũng như lãnh đạo nhiều Sở, ban ngành trong đó có Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. Đối với các nhóm người dân, bên cạnh các nhóm người chung, nhóm tham vấn cũng đã làm việc với một số nhóm đặc trưng như nhóm trưởng thôn, nhóm cộng đồng nòng cốt, nhóm giáo viên và phụ huynh học sinh.

Nội dung tham vấn bao gồm các câu hỏi để tìm hiểu mức độ quan tâm của nhóm được tham vấn về vấn đề ngân sách; sự tham gia của nhóm này đối với quá trình quản lý ngân sách ở các cấp; nhận xét, đánh giá của người đọc đối với bản ngân sách công dân năm 2015 – 2016; những nội dung chính các nhóm quan tâm và có nhu cầu được biết thông tin nhất trong bản ngân sách công dân; và các góp ý của nhóm được tham vấn để cải thiện hình thức cũng như hiệu quả tiếp cận của bản thông tin ngân sách cấp Trung ương và địa phương đối với vai trò chuyên môn của mình nói riêng cũng như đối với công dân nói chung.

 

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân” vào quản lý ngân sách nhà nước do Phái đoàn Liên minh Châu âu (EC) tài trợ thông qua tổ chức Oxfam. Kết quả tham vấn sẽ được tổng hợp thành khuyến nghị để Bộ tài chính hoàn thiện bản tóm tắt ngân sách năm 2017; đồng thời chuẩn bị cho việc thực hiện thí điểm bản tóm tắt ngân sách cấp xã tại tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo NSNN dành cho công dân của Bộ Tài chính có thể được tải tại:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/lvtc/slnsnn/bcnsnndccd/bcnsnndccd_chitiet?dDocName=MOF157801&_adf.ctrl-state=5q4zpujib_4&_afrLoop=31518337903860232#!%40%40%3F_afrLoop%3D31518337903860232%26dDocName%3DMOF157801%26_adf.ctrl-state%3Dxj10yitaw_4 .

Tham vấn nhu cầu thông tin về ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tại tỉnh Quảng Trị

Trong 3 ngày từ 13/09 đến 15/09 năm 2016, Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) với CDI là đơn vị điều phối đã thực hiện hoạt động tham vấn nhu cầu thông tin về ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tại tỉnh Quảng Trị.

Với mục tiêu có thể tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu thông tin về ngân sách từ nhiều nhóm khác nhau, hoạt động tham vấn được thực hiện đối với lãnh đạo địa phương ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã cũng như đối với người dân trên địa bàn một số xã thuộc huyện Hải Lăng và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đối với cấp tỉnh, nhóm tham vấn đã làm việc với nhiều đơn vị như lãnh đạo, đại diện HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, MTTQ tỉnh cũng như lãnh đạo nhiều Sở, ban ngành trong đó có Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. Đối với các nhóm người dân, bên cạnh các nhóm người chung, nhóm tham vấn cũng đã làm việc với một số nhóm đặc trưng như nhóm trưởng thôn, nhóm cộng đồng nòng cốt, nhóm giáo viên và phụ huynh học sinh.

Nội dung tham vấn bao gồm các câu hỏi để tìm hiểu mức độ quan tâm của nhóm được tham vấn về vấn đề ngân sách; sự tham gia của nhóm này đối với quá trình quản lý ngân sách ở các cấp; nhận xét, đánh giá của người đọc đối với bản ngân sách công dân năm 2015 – 2016; những nội dung chính các nhóm quan tâm và có nhu cầu được biết thông tin nhất trong bản ngân sách công dân; và các góp ý của nhóm được tham vấn để cải thiện hình thức cũng như hiệu quả tiếp cận của bản thông tin ngân sách cấp Trung ương và địa phương đối với vai trò chuyên môn của mình nói riêng cũng như đối với công dân nói chung.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân” vào quản lý ngân sách nhà nước do Phái đoàn Liên minh Châu âu (EC) tài trợ thông qua tổ chức Oxfam. Kết quả tham vấn sẽ được tổng hợp thành khuyến nghị để Bộ tài chính hoàn thiện bản tóm tắt ngân sách năm 2017; đồng thời chuẩn bị cho việc thực hiện thí điểm bản tóm tắt ngân sách cấp xã tại tỉnh Quảng Trị.