en
Tập huấn về thuế cho các tổ chức xã hội dân sự
10:08:27 15/08/2016

Trong khuôn khổ hợp tác giữa tổ chức Oxfam và Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP), với sự tài trợ của dự án Tăng cường nguồn lực trong nước nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công do Oxfam thực hiện.

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp các tổ chức xã hội dân sự hiểu về hệ thống thuế và sẵn sàng tham gia giải quyết các bất bình đẳng trong lĩnh vực thuế.

Tham gia 2 ngày tập huấn 8 và 9/8/2016 đã có gần 40 các tham dự viên của các tổ chức xã hội dân sự của các mạng lưới như : BTAP, Mnet, Wake it up, M.net, Ếch Phu Hồ, Liên minh khoáng sản, Liên minh y tế, PAHE cùng các tổ chức xã hội dân sự khác cùng như cán bộ Oxfam. Với sự giảng dạy của GS Trân Nam Bình (UNSW Úc / RMIT Việt Nam) với nhiều kinh nghiệm về giảng dạy và nghiên cứu đã giúp cho các tham dự viên hiểu được tổng quan về hệ thống thuế trên thế giới và Việt Nam, đồng thời các kinh nghiệm của các nước bạn về hệ thống thuế cũng được GS Trần Nam Bình đưa ra để giúp các học viên có thêm cái nhìn tổng quát.

Kết thúc khóa tập huấn, các tham dự viên cũng lập kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy sự công bằng và hiểu quả trong thuế tại Việt Nam.