en
Hiệu quả từ một chương trình phối hợp
09:07:28 02/07/2012

Ở 2 ngành Da giày và may mặc Hải Phòng có khoảng 60 doanh nghiệp, số lượng CNLĐ khoảng 65000-70000 LĐ, công nhân nhập cư chiếm 25%, CN nữ chiếm 90 % rất cần sự hỗ trợ của dự án. Đến nay, hoạt động của chương trình đã triển khai đựơc:

  •  Tập huấn 6 khoá, 18 ngày cho hơn 630 cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ công đoàn thành phố và các tình nguyện viên ở 7 doanh nghiệp kiến thức về Pháp luật lao động, đối thoại xã hội, thương lương , hoà giải, sức khoẻ sinh sản v,v…. kỹ năng giao tiếp, thương thuyết, trình bày và nối mạng in ternet…
  •  Tư vấn, truyền thông cho 6000 lượt CNLĐ về luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội, sức khoẻ sinh sản, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực gia đình v.v….. tại các doanh nghiệp có động CN nhập cư, CN nữ
  • Tổ chức 3 buổi đối thoại xã hội tại công ty TNHH Đỉnh vàng, công ty TNHH Yazaky và công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng với nhiều nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động, quyền và nghĩa vụ của chủ DN với người lao động, hoạt động công đoàn v.v. để lại nhiều ấn tượng tốt với CNLĐ.
  •  Đặc biệt đã thành lập 7 nhóm tình nguyện viên, 3 điểm khai thác thông tin dành cho người lao động (gọi là OSS ) đây chính là ” Điểm đến cho người lao động ” sau giờ làm việc ở các khu nhà trọ, ký túc xá, khu công nghiệp Numora, công nhân lao động có thể đến để tìm hiểu thông tin qua mạng in ternet về pháp luật lao động, kíên thức xã hội v.v.
  • Cung cấp nhiều tài liệu cho công nhân nhập cư để tìm hiểu về Luật lao động, thương lượng, hoà giải, đối thoại xã hội, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình v.v…và các poster, tờ rơi giới thiệu về dự án, điểm OSS.

Đây chính là một hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho CNLĐ, một chương trình cần đựơc duy trì trong những năm tiếp theo để hỗ trợ những người lao động nhập cư ở các doanh nghiệp trong thành phố Hải Phòng.