en
CDI tuyển dụng tư vấn Tập huấn “Tiếp cận thông tin”
15:03:49 08/03/2021

Để tăng cường hiệu quả thực thi Luật Tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), thành viên của Liên minh Khoáng sản (LMKS) phối hợp cùng đối tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang dự kiến tổ chức khóa tập huấn “Tiếp cận thông tin và thực thi Luật Tiếp cận thông tin cho cán bộ xã tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang” trong tháng 3/2021.

Để thực hiện khóa Tập huấn này, CDI cần tuyển tư vấn/ nhóm tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp. Các nhiệm vụ của tư vấn bao gồm:
– Chuẩn bị chương trình và tài liệu học tập
– Điều phối tiến trình học tập trên lớp
– Tư vấn, hỗ trợ địa phương trong việc triển khai các hoạt động thúc đẩy thực thi Luật TCTT tại địa phương
– Viết báo cáo tập huấn

Thời gian: 2 ngày trong tháng 3/2021
Địa điểm: Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Thành phần tham gia tập huấn: 30 người

Thông tin liên hệ
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ ứng tuyển về email: tinh.leut@cdivietnam.org trước ngày 16/3/2021.
Hồ sơ ứng tuyển gồm: Thư quan tâm và Đề xuất kinh phí (phí tư vấn).

Chi tiết xem thêm tại đây.