en

Monthly Archives: Tháng Ba 2018

Chỉ số Công khai ngân sách (OBI) của Việt Nam: Việt Nam chưa có nhiều tiến bộ về công khai ngân sách

Chỉ số Công khai ngân sách (OBI) của Việt Nam: Việt Nam chưa có nhiều tiến bộ về công khai ngân sách

Hà Nội, 29/3/2018 –  Sau 10 năm thực hiện khảo sát xếp hạng minh bạch ngân sách toàn cầu và 6 vòng khảo sát kể từ năm 2006, tính minh bạch của ngân sách có dấu hiệu chững lại. Kết quả OBI 2017 từ 115 quốc gia mới chỉ đạt mức xếp hạng trung bình […]

Xem Thêm

Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân 2018

Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân 2018

Xem Báo cáo Ngân sách dành cho nhà nước dành cho công dân 2018 tại: Báo cáo Ngân sách dành cho nhà nước dành cho công dân 2018

Xem Thêm