en

Monthly Archives: Tháng Tám 2016

Hội nghị khu vực lần thứ 5 Mạng lưới An sinh Xã hội châu Á: Tăng trưởng kinh tế cần song hành với thúc đẩy an sinh xã hội

Hội nghị khu vực lần thứ 5 Mạng lưới An sinh Xã hội châu Á: Tăng trưởng kinh tế cần song hành với thúc đẩy an sinh xã hội

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia và thảo luận các sáng kiến cấp khu vực, từ ngày 22 đến 24 tháng 8 năm 2016, Mạng lưới An sinh Xã hội châu Á đã tổ chức Hội nghị khu vực lần thứ 5 tại Jakarta, Indonesia. Hội nghị nhấn mạnh vai trò của […]

Xem Thêm

Tập huấn về thuế cho các tổ chức xã hội dân sự

Tập huấn về thuế cho các tổ chức xã hội dân sự

Trong khuôn khổ hợp tác giữa tổ chức Oxfam và Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP), với sự tài trợ của dự án Tăng cường nguồn lực trong nước nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công do Oxfam thực hiện. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp các tổ chức xã hội […]

Xem Thêm

Hội thảo triển khai dự án EC năm 2 tại tỉnh Quảng Trị

Hội thảo triển khai dự án EC năm 2 tại tỉnh Quảng Trị

 Dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” do EC tài trợ thông qua tổ chức Oxfam đã thực hiện được 1 năm. Bước sang năm 2 của dự án Trung tâm phát triển hội nhập (CDI) đã cùng các thành […]

Xem Thêm