en

Monthly Archives: Tháng Chín 2012

Nghiên cứu với sự tham gia của cộng đồng ngư dân nghèo trong xác định nguồn lực và nhu cầu đầu tư phát triển thủy sản

  Trong năm 2006-2007, Trung tâm phát triển và hội nhập(CDI) nhận được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới đã thực hiện dự án: Nghiên cứu với sự tham gia của cộng đồng ngư dân nghèo trong xác định nguồn lực và nhu cầu đầu tư phát triển thủy sản. Mục tiêu của […]

Xem Thêm

Nghiên cứu về tài chính vi mô và sự tiếp cận tin dụng của người nghèo ở nông thôn sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  Trong năm 2008,Trung tâm phát triển và hội nhập với sự tài trợ của tổ chức Action Aid Vietnam đã thực hiện dự án: Nghiên cứu về tài chính vi mô và sự tiếp cận tin dụng của người nghèo ở nông thôn sau khi Việt Nam gia nhập WTO Mục tiêu của dự […]

Xem Thêm

Nghiên cứu và vận động chính sách về phát triển, thương mại và giảm nghèo

Trong thời gian từ năm 2005-2009,Trung tâm phát triển và hội nhập(CDI) với sự tài trợ của Viện CUTS( Ấn Độ) đã thực hiện dự án: Nghiên cứu và vận động chính sách về phát triển, thương mại và giảm nghèo. Mục tiêu dự án: Tiến hành một số hoạt động nghiên cứu và chia […]

Xem Thêm

Sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên

  Trong năm 2005,với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới về Môi trường, Trung tâm phát triển và hội nhập(CDI) đã thực hiện thành công dự án: Sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên Mục tiêu của dự án: Mục tiêu của […]

Xem Thêm

Gắn kết Các Tổ chức Dân sự vào các hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam

  Dự án Gắn kết Các Tổ chức Dân sự vào các hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam là một sáng kiến chung của BATIK International và Trung Tâm Phát Triển và Hội Nhập CDI từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013 Mục tiêu của […]

Xem Thêm

Quản lý doanh nghiệp bền vững và Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thông qua module đào tạo kỹ thuật số

Dưới sự tài trợ của viện 3P Đức, trong 2 năm 2008-2009, Trung tâm phát  triển và hội nhập đã tiến hành thực hiện dự án: Quản lý doanh nghiệp bền vững và Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thông qua module đào tạo kỹ thuật số. Mục tiêu của dự án Giúp doanh nghiệp […]

Xem Thêm

Chương trình nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

    Trong thời gian từ 2005-2008, Trung tâm phát triển và hội nhập(CDI) phối hợp với tổ chức Action Aid Việt Nam thực hiện dự án: Chương trình nâng cao trách nhiệm xã hội(CSR) của doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của dự án: CSR tuyên truyền rộng rãi hiểu biết về trách nhiệm […]

Xem Thêm

Trợ giúp pháp lý cho đối tượng nguy cơ và nạn nhân bị buôn bán người tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng  

Trong năm 2012, Trung tâm phát triển và hội nhập( CDI) phối hợp với JIFF thực hiện dự án: Trợ giúp pháp lý cho đối tượng nguy cơ và nạn nhân bị buôn bán người tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng Mục tiêu của dự án: Mục tiêu tổng thể: Nâng cao năng lực […]

Xem Thêm

Thúc đẩy và bảo vệ quyền của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam

Thúc đẩy và bảo vệ quyền của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam

Từ tháng 4/2011 – tháng 4/2014, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) dưới sự tài trợ của Tổ chức Oxfam Đoàn Kết Bỉ và Tổ chức Oxfam Novib đồng tài trợ thực hiện dự án: Thúc đẩy và bảo vệ quyền của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc […]

Xem Thêm

Nâng cao vị thế của phụ nữ và làm cho đàn ông nói “ KHÔNG” với bạo lực gia đình tại huyện Kim Sơn-Ninh Bình

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Luxembourg, từ năm 2010 đến 2011, Trung tâm phát triển và hội nhập đã thực hiện dự án: Nâng cao vị thếcủa phụ nữ và làm cho đàn ông nói “ KHÔNG” với bạo lực gia đình tại huyện Kim Sơn-Ninh Bình. Mục tiêu của dự án: […]

Xem Thêm