en

Chúng tôi làm gì ?

cac-muc-khac-na4w9w31zlfk3bcs3c1ve73vuy1ac4bxsppjxhkoyo
Digital-Designer-Ad-copy

Tuyển dụng thiết kế hình minh hoạ

18/11/2016

  Liên minh Minh bạch Ngân sách cần tuyển một họa sĩ thiết kế minh họa cho tài liệu hỏi đáp về ngân sách, chi tiết tại link dưới đây: TOR_tuyen_hoa_si Các ứng viên quan tâm có thể gửi bộ hồ sơ theo yêu cầu về địa chỉ: hr@cdivietnam.org trước ngày 5/12/2016.

Xem thêm

cac-muc-khac-na4w9w31zlfk3bcs3c1ve73vuy1ac4bxsppjxhkoyo
Digital-Designer-Ad-copy

Tuyển dụng thiết kế hình minh hoạ

18/11/2016

  Liên minh Minh bạch Ngân sách cần tuyển một họa sĩ thiết kế minh họa cho tài liệu hỏi đáp về ngân sách, chi tiết tại link dưới đây: TOR_tuyen_hoa_si Các ứng viên quan tâm có thể gửi bộ hồ sơ theo yêu cầu về địa chỉ: hr@cdivietnam.org trước ngày 5/12/2016.

Xem thêm

cac-muc-khac-na4w9w31zlfk3bcs3c1ve73vuy1ac4bxsppjxhkoyo
Digital-Designer-Ad-copy

Tuyển dụng thiết kế hình minh hoạ

18/11/2016

  Liên minh Minh bạch Ngân sách cần tuyển một họa sĩ thiết kế minh họa cho tài liệu hỏi đáp về ngân sách, chi tiết tại link dưới đây: TOR_tuyen_hoa_si Các ứng viên quan tâm có thể gửi bộ hồ sơ theo yêu cầu về địa chỉ: hr@cdivietnam.org trước ngày 5/12/2016.

Xem thêm

cac-muc-khac-na4w9w31zlfk3bcs3c1ve73vuy1ac4bxsppjxhkoyo
Digital-Designer-Ad-copy

Tuyển dụng thiết kế hình minh hoạ

18/11/2016

  Liên minh Minh bạch Ngân sách cần tuyển một họa sĩ thiết kế minh họa cho tài liệu hỏi đáp về ngân sách, chi tiết tại link dưới đây: TOR_tuyen_hoa_si Các ứng viên quan tâm có thể gửi bộ hồ sơ theo yêu cầu về địa chỉ: hr@cdivietnam.org trước ngày 5/12/2016.

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi