Ngôn ngữ:

Truyền thông

8 tiêu chuẩn lao động cơ bản

13/10/2021

“Việt Nam có thể trở thành quốc gia dẫn đầu trong số các nước ASEAN thúc đẩy tiêu chuẩn lao động quốc tế”. Đó là nhận định của Giám đốc tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam tại lễ ký kết Bản ghi nhớ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hợp tác thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, Việt Nam sẽ thực hiện nhiều hành động nhằm nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn lao động quốc tế, tăng cường nội luật hóa, thực thi các công ước của ILO mà Việt Nam đã gia nhập…

 

Wecheck Cac Tieu Chuan Lao Dong Co Ban 1

Tiêu chuẩn lao động quốc tế hiểu đơn giản là những văn bản pháp lý được các chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động xây dựng và thông qua. Các tiêu chuẩn này có thể tồn tại theo hình thức Công ước, nghĩa là mang tính ràng buộc về pháp lý khi được phê chuẩn. Một quốc gia càng phê chuẩn nhiều Công ước thì người lao động của quốc gia đó sẽ có được điều kiện làm việc tốt hơn, năng suất lao động cao hơn và được hưởng thụ những lợi ích từ sự phát triển phồn thịnh theo cách công bằng và bền vững.

Bộ POSTER dưới đây gói gọn ý nghĩa và nội dung của 8 tiêu chuẩn lao động cơ bản.

Quyền được làm việc và tự do lựa chọn việc làm

Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể

Không phân biệt đối xử

Không bóc lột lao động trẻ em, lao động chưa thành niên

Trả lương thỏa đáng

Thời gian làm việc hợp lý

Điều kiện làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe

Quan hệ lao động được ràng buộc bởi pháp luật

Hiểu rõ các tiêu chuẩn lao động trong các poster này, người lao động có thể dễ dàng tiếp nhận thông tin, mở rộng hiểu biết về các quy định pháp luật lao động liên quan và vận dụng linh hoạt trong thực tế công việc hàng ngày.

CDI Vietnam.