Ngôn ngữ:

Tin hoạt động

Hội thảo “Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng Người lao động: Quan điểm, thực hành và tiềm năng hợp tác của các chủ thể”

01/10/2021

“Rốt cuộc câu chuyện đào tạo hay hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức xã hội phải quay về mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao quyền năng, vị thế cho người lao động. Có chung tầm nhìn và mục tiêu, tạo được sự gắn kết, tin tưởng, và có chiến lược phù hợp, minh bạch, đó chính là những yếu tố cốt lõi cho sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.” – Đây là nhận định của Bà Kim Thị Thu Hà, Giám đốc Điều hành Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) trong bài thuyết trình tại Hội thảo “Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng Người lao động: Quan điểm, thực hành và tiềm năng hợp tác của các chủ thể” diễn ra sáng qua, 30 tháng 9.

243039189 1708467036026706 7297896689426209973 N

Trong nhiều năm trở lại đây, hợp tác giữa Doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận trở thành nhu cầu và xu thế chung của cả hai bên, tại các quốc gia và trên toàn thế giới. Trong khi việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho xã hội và người lao động, vẫn còn cần vượt qua một số rào cản và thách thức trong quan hệ hợp tác, cùng hướng tới những khuôn khổ hành động chung, xác định giá trị gia tăng và ý nghĩa của việc hợp tác cho mỗi bên, và cho người lao động.

243123554 1708467076026702 1888636297362481544 N

Không có tham vọng giải quyết mọi vấn đề của hợp tác giữa hai chủ thể này một cách nhanh chóng, Hội thảo (trực tuyến) “Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng Người lao động: Quan điểm, thực hành và tiềm năng hợp tác của các chủ thể” đóng góp những nỗ lực đầu tiên giúp hai bên chia sẻ quan điểm, góc nhìn, và cách tiếp cận, tham chiếu khuôn khổ thực hành quốc tế và các ví dụ tại Việt Nam trong hoạt động hỗ trợ năng lực cho người lao động chuẩn bị thích ứng với các đòi hỏi của Công nghiệp 4.0.

Hội thảo được đồng tổ chức bởi Ban tổ chức Diễn đàn Đa phương (MSF) 2021, bao gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Samsung Việt Nam, cùng các đối tác hỗ trợ kỹ thuật là Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) và Viện Phát triển Sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT), trong chuỗi sự kiện Diễn đàn đa phương MSF 2021.

243037439 1708467012693375 3214530389752801250 N

Hội thảo là hoạt động quan trọng, đóng góp kết quả cho Diễn đàn đa phương MSF 2021 (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2021) (*), nơi một bối cảnh rộng hơn của hợp tác đa phương thúc đẩy sự sẵn sàng thích ứng bền bỉ của người lao động và việc cùng tạo dựng các mối quan hệ lao động hài hòa hướng tới nền kinh tế số bao trùm cho Việt Nam được thảo luận.

CDI Vietnam.