Liên kết để xóa bỏ đói nghèo và gây dựng một xã hội công bằng

 

Tin tức

Hoạt động tuyên truyền diện rộng dự án “Trợ giúp pháp lý cho đối tượng nguy cơ và nạn nhân bị mua bán tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”

Hoạt động tuyên truyền diện rộng dự án “Trợ giúp pháp lý cho đối tượng nguy cơ và nạn nhân bị mua bán tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”

Vào ngày 12 và 13 tháng 01 năm 2015, CDI đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng tổ chức 3 cuộc tuyền trên diện rộng với hình thức sân khấu hóa tại 3 xã Ngọc Côn, Ngọc Khê, Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng trong khuôn khổ dự án “Trợ giúp pháp lý cho đối tượng nguy cơ và nạn nhân bị mua bán tại huyện biên giới Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng”. Tham dự buổi tuyên truyền có đại biểu đại diện cho các cấp, ban ngành trực thuộc tỉnh Cao Bằng và huyện Trùng Khánh như: UBND, Hội LHPN, Biên phòng, Tư pháp, Công an và hơn 400 ...

Quản trị địa phương tốt

Hỗ trợ quản lý địa phương hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông

Hỗ trợ quản lý địa phương hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông

Dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam trong thời gian từ năm 2010-2011, Trung tâm phát triển và hội nhập phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đăk Mil thực hiện dự án: Hỗ trợ quản lý địa phương hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông. Mục tiêu của dự án là: Mục tiêu tổng thể: Góp phần xóa đói giảm nghèo công bằng và bền vững cho các nhóm nghèo và dễ bị tổn thương tại vùng khó khăn và dân tộc thiểu số ở Huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Mục tiêu cụ thể: Tăng ...

Thương mại cho phát triển

Nghiên cứu với sự tham gia của cộng đồng ngư dân nghèo trong xác định nguồn lực và nhu cầu đầu tư phát triển thủy sản

  Trong năm 2006-2007, Trung tâm phát triển và hội nhập(CDI) nhận được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới đã thực hiện dự án: Nghiên cứu với sự tham gia của cộng đồng ngư dân nghèo trong xác định nguồn lực và nhu cầu đầu tư phát triển thủy sản. Mục tiêu của dự án Xây dựng hệ thống thông tin cần thiết giúp cho việc thiết lập một dự án tiếp theo với mục ti êu mang lại lợi ích cho cộng đồng ngư dân nghèo, đặc biệt, ở vùng nông thôn bằng cách phát triển v à quản lý bền vững các t ài nguyên thủy sản trong nội địa và ở bờ ...

Toàn cầu hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghệp

Gắn kết Các Tổ chức Dân sự vào các hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam

Gắn kết Các Tổ chức Dân sự vào các hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam

  Dự án Gắn kết Các Tổ chức Dân sự vào các hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam là một sáng kiến chung của BATIK International và Trung Tâm Phát Triển và Hội Nhập CDI từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013 Mục tiêu của dự án Thiết lập một mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) tại Việt Nam cùng nhau cam kết làm việc để thúc đẩy trách nhiệm xã hội và quyền con người trong và ngoài nơi làm việc, cải thiện những hành động vì môi trường và giám sát các nghĩa vụ kinh doanh thông qua vai trò và ...

Quyền lao động, quyền phụ nữ, quyền trẻ em

Hỗ trợ quản lý địa phương hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông

Hỗ trợ quản lý địa phương hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông

Dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam trong thời gian từ năm 2010-2011, Trung tâm phát triển và hội nhập phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đăk Mil thực hiện dự án: Hỗ trợ quản lý địa phương hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông. Mục tiêu của dự án là: Mục tiêu tổng thể: Góp phần xóa đói giảm nghèo công bằng và bền vững cho các nhóm nghèo và dễ bị tổn thương tại vùng khó khăn và dân tộc thiểu số ở Huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Mục tiêu cụ thể: Tăng ...

TỔNG QUAN

Trung tâm Phát Triển và Hội Nhập hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quản trị nhà nước tốt để tạo dựng một xã hội công bằng cho phụ nữ nghèo, nam giới và trẻ em gái, trai được tôn trọng và đối xử tốt nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam và Châu Á.

CÁC HOẠT ĐỘNG

  • Xây dựng năng lực
  • Vận động chính sách
  • Nghiên cứu
  • Quản lý kiến thức
  • Hoạt động mạng lưới

MỤC TIÊU

Hàn gắn các khoảng cách xã hội qua hành động hỗ trợ và đưa ra những vấn đề nổi cộm vào vận động chính sách và xây dựng năng lực.

CÁC CHỦ ĐỀ

BÁO CÁO

Nhà tài trợ


 
spinner

hotrophaply.net

 Hotrophaply.net 


pl

Là trang diễn đàn pháp luật dành cho người lao động tập trung vào việc giải đáp các thắc mắc về quyền lợi cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động và người chủ sử dụng lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.


 

CSR-CSO network

Logo CSOR Network

Sáng kiến này nhằm mục đích thiết lập một network của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam nhằm tăng cường cam kết thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thông qua nâng cao quyền của người lao động tại nơi làm việc, cải thiện các hoạt động để thân thiện hơn môi trường giám sát các nghĩa vụ xã hội của doanh nghiệp thông qua việc gắn kết một xã hội dân sự tích cực hơn.

vietagromarket.com

logo GFT small

 

Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị cổng thông tin giúp nông dân và các nhà sản xuất nông sản nhỏ của Việt Nam tham gia thương mại và hội nhập bình đẳng thông qua khả năng các liên kết chặt chẽ với người mua trong và ngoài nước và nâng cao khả năng sản xuất và đàm phán. Cổng thông tin này cũng giúp hàng triệu nông dân Việt Nam khác tiếp cận thông tin thị trường, giá cả và các kỹ thuật nông nghiệp.vietnamforumcsr.net

csrlogo

 

Diễn đàn trách nhiệm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin và thảo luận nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện trách nhiệm xã hội trong các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hội nhập bền vững hơn vào khu vực và thế giới.HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI

Hỗ trợ thương mại.

"Thông tin và hiểu biết về các vấn đề về thương mại toàn cầu sẽ giúp tạo ra môi trường thương mại công bằng. Diễn đàn về AFT cung cấp thông tin cần thiết để nâng cao nhận thức của các bên liên quan khác nhau bao gồm các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự. AFT, như một công cụ để xóa đói giảm nghèo, mở rộng các cơ hội kinh tế, có thể hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu".

NÂNG CAO TÍNH CẠNH TRANH CHO VIỆT NAM

Có thêm kiến thức về chính sách và Luật Cạnh tranh, tham gia diễn đàn, bạn đang tham gia để nâng cao nhận thức về những lợi ích của pháp luật cạnh tranh cho người tiêu dùng phát triển kinh tế tại Việt Nam.