Liên kết để xóa bỏ đói nghèo và gây dựng một xã hội công bằng

 

Tin tức

Chương trình chia sẻ “Chuyện người đóng thuế”

Chương trình chia sẻ “Chuyện người đóng thuế”

Ngày 15/04/2015, chương trình chia sẻ "Chuyện người đóng thuế" thực hiện bởi nhóm các tổ chức thúc đẩy minh bạch ngân sách đã diễn ra tại Hà Nội. Mở đầu chương trình là Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế”. Cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế” được tổ chức trên Facebook của Group “Cuộc thi Góc nhìn người đóng thuế” diễn ra trong sáu tháng từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015 với các tác phẩm có nội dung về những câu chuyện diễn ra tại các địa phương liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước; sử dụng ngân ...

Quản trị địa phương tốt

Chương trình chia sẻ “Chuyện người đóng thuế”

Chương trình chia sẻ “Chuyện người đóng thuế”

Ngày 15/04/2015, chương trình chia sẻ "Chuyện người đóng thuế" thực hiện bởi nhóm các tổ chức thúc đẩy minh bạch ngân sách đã diễn ra tại Hà Nội. Mở đầu chương trình là Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế”. Cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế” được tổ chức trên Facebook của Group “Cuộc thi Góc nhìn người đóng thuế” diễn ra trong sáu tháng từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015 với các tác phẩm có nội dung về những câu chuyện diễn ra tại các địa phương liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước; ...

Thương mại cho phát triển

CDI và Greenfair Trade tham gia Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê 2015 tại Buôn Ma Thuột

CDI và Greenfair Trade tham gia Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê 2015 tại Buôn Ma Thuột

Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 12/03/2015, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Công ty Thương mại Công bằng xanh (GFT) sẽ tham gia Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê năm 2015. Đây là một hoạt động của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Hội chợ được diễn ra tại Khu bảo tàng Biệt điện tỉnh Đăk Lắk, số 02 Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.   Đến với Hội chợ năm nay, CDI và GFT sẽ giới thiệu sản phẩm cà phê sạch của 6 hợp tác xã (HTX) đến từ các tỉnh Đắk ...

Toàn cầu hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghệp

Gắn kết Các Tổ chức Dân sự vào các hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam

Gắn kết Các Tổ chức Dân sự vào các hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam

  Dự án Gắn kết Các Tổ chức Dân sự vào các hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam là một sáng kiến chung của BATIK International và Trung Tâm Phát Triển và Hội Nhập CDI từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013 Mục tiêu của dự án Thiết lập một mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) tại Việt Nam cùng nhau cam kết làm việc để thúc đẩy trách nhiệm xã hội và quyền con người trong và ngoài nơi làm việc, cải thiện những hành động vì môi trường và giám sát các nghĩa vụ kinh doanh thông qua vai trò và ...

Quyền lao động, quyền phụ nữ, quyền trẻ em

Chương trình chia sẻ “Chuyện người đóng thuế”

Chương trình chia sẻ “Chuyện người đóng thuế”

Ngày 15/04/2015, chương trình chia sẻ "Chuyện người đóng thuế" thực hiện bởi nhóm các tổ chức thúc đẩy minh bạch ngân sách đã diễn ra tại Hà Nội. Mở đầu chương trình là Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế”. Cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế” được tổ chức trên Facebook của Group “Cuộc thi Góc nhìn người đóng thuế” diễn ra trong sáu tháng từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015 với các tác phẩm có nội dung về những câu chuyện diễn ra tại các địa phương liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước; ...

TỔNG QUAN

Trung tâm Phát triển và Hội nhập hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quản trị nhà nước tốt để tạo dựng một xã hội mà ở đó người nghèo, phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai được tôn trọng và đối xử công bằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam và Châu Á. 


CÁC HOẠT ĐỘNG

  • Xây dựng năng lực
  • Vận động chính sách
  • Nghiên cứu
  • Quản lý kiến thức
  • Hoạt động mạng lưới

MỤC TIÊU

Góp phần thu hẹp các khoảng cách xã hội và tìm giải pháp cho những vấn đề nổi cộm của xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ, vận động chính sách và xây dựng năng lực.


CÁC CHỦ ĐỀ

BÁO CÁO

Nhà tài trợ


 
spinner

hotrophaply.net

 Hotrophaply.net 


pl

Là trang diễn đàn pháp luật dành cho người lao động tập trung vào việc giải đáp các thắc mắc về quyền lợi cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động và người chủ sử dụng lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.


 

CSR-CSO network

Logo CSOR Network

Sáng kiến này nhằm mục đích thiết lập một network của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam nhằm tăng cường cam kết thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thông qua nâng cao quyền của người lao động tại nơi làm việc, cải thiện các hoạt động để thân thiện hơn môi trường giám sát các nghĩa vụ xã hội của doanh nghiệp thông qua việc gắn kết một xã hội dân sự tích cực hơn.

vietagromarket.com

logo GFT small

 

Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị cổng thông tin giúp nông dân và các nhà sản xuất nông sản nhỏ của Việt Nam tham gia thương mại và hội nhập bình đẳng thông qua khả năng các liên kết chặt chẽ với người mua trong và ngoài nước và nâng cao khả năng sản xuất và đàm phán. Cổng thông tin này cũng giúp hàng triệu nông dân Việt Nam khác tiếp cận thông tin thị trường, giá cả và các kỹ thuật nông nghiệp.vietnamforumcsr.net

csrlogo

 

Diễn đàn trách nhiệm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin và thảo luận nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện trách nhiệm xã hội trong các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hội nhập bền vững hơn vào khu vực và thế giới.HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI

Hỗ trợ thương mại.

"Thông tin và hiểu biết về các vấn đề về thương mại toàn cầu sẽ giúp tạo ra môi trường thương mại công bằng. Diễn đàn về AFT cung cấp thông tin cần thiết để nâng cao nhận thức của các bên liên quan khác nhau bao gồm các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự. AFT, như một công cụ để xóa đói giảm nghèo, mở rộng các cơ hội kinh tế, có thể hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu".

NÂNG CAO TÍNH CẠNH TRANH CHO VIỆT NAM

Có thêm kiến thức về chính sách và Luật Cạnh tranh, tham gia diễn đàn, bạn đang tham gia để nâng cao nhận thức về những lợi ích của pháp luật cạnh tranh cho người tiêu dùng phát triển kinh tế tại Việt Nam.