Language:

Tuyển dụng

CDI recruits a consulting team to update information on the implementation of Resolution No. 68/NQ-CP

Posted Date : 05/10/2021

Join us

Job requirements

  • Có bằng đại học hoặc sau đại học về lĩnh vực khoa học xã hội (xã hội học, luật, chính sách phát triển, chính sách công) hoặc lĩnh vực tương tự
  • Có ít nhất 02 kinh nghiệm nghiên cứu và phân tích các chính sách liên quan
  • Có hiểu biết về chính sách an sinh xã hội
  • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ là một lợi thế
  • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Contact