Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

CDI tuyển tư vấn/ nhóm tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo

Ứng tuyển

Yêu cầu

• Chuyên môn với ít nhất 5 năm kinh nghiệm về chủ đề liên quan (quyền của người lao động, thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp, giới tại nơi làm việc)
• Có kinh nghiệm làm việc/hợp tác cùng doanh nghiệp và công đoàn về đối thoại tại nơi làm việc
• Am hiểu về bối cảnh ngành dệt may trong nước và quyền của người lao động
• Kỹ năng xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện chương trình đào tạo

Mô tả công việc

Góp ý khung chương trình đào tạo tổng thể về đối thoại tại nơi làm việc và chương trình thúc đẩy bình đẳng giới và lãnh đạo có nhạy cảm giới tại nơi làm việc
Xây dựng tài liệu:
– Đối thoại tại nơi làm việc
– Bình đẳng giới và lãnh đạo có nhạy cảm giới trong doanh nghiệp dệt may dành cho giảng viên và học viên
Tập huấn:
(i) tổng quan về đối thoại tại nơi làm việc cho doanh nghiệp dệt may phía Bắc, Trung và Nam;
(ii) tập huấn chuyên sâu và hướng dẫn kỹ năng về đối thoại tại nơi làm việc
(iii) tập huấn về giới tại nơi làm việc
(iv) hướng dẫn kỹ năng lãnh đạo tại nơi làm việc
– Thực hiện tập huấn theo như kế hoạch, nội dung đã thống nhất với CDI và Công đoàn dệt may.
– Xây dựng tài liệu tập huấn
– Đánh giá sau tập huấn
– Chuẩn bị báo cáo tập huấn bằng tiếng Việt. Báo cáo có độ dài không quá 15 trang (bao gồm cả phụ lục) phải gửi tới CDI trong 10 ngày kể từ khi kết thúc tập huấn. Báo cáo có những nội dung chính: các bước thực hiện tập huấn, phương pháp tập huấn, các kết quả chính, mức độ đạt được mục tiêu tập huấn, kiến thức, thái độ và kỹ năng cua học viên trước và sau khi tập huấn, kế hoạch hành động của học viên sau tập huấn và các khuyến nghị.

• Hồ sơ bao gồm lý lịch công việc ngắn gọn của người nộp hồ sơ
• Hồ sơ ứng tuyển xin gửi tới chị Võ An Phương, cán bộ dự án trước ngày 10/7/2022.

Email: Phuong.voan@cdivietnam.org; điện thoại: +84 70 529 5285

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin liên hệ