Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

CDI tìm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho việc tạo tài khoản nhà phát triển Apple cho tổ chức

Ngày đăng : 10/05/2022

Ứng tuyển

Yêu cầu

Có chuyên môn, kinh nghiệm về việc đăng ký tài khoản và tư vấn, hỗ trợ các tổ chức đăng ký
tài khoản nhà phát triển Apple;
– Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam là một lợi thế;
– Có tinh thần trách nhiệm cao, hỗ trợ kịp thời.

Mô tả công việc

– Tư vấn cho CDI hiểu rõ về tiến trình làm việc với Apple để có thể tạo thành công tài khoản nhà
phát triển Apple của tổ chức;
– Kiểm tra, rà soát và tư vấn cho CDI trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, và các thông tin cần
thiết để đăng ký tài khoản và hướng dẫn CDI thực hiện kê khai thông tin tạo tài khoản;
– Hướng dẫn, hỗ trợ CDI về nội dung trao đổi trong quá trình Apple yêu cầu cung cấp, xác minh
các thông tin có liên quan;
– Hướng dẫn CDI thực hiện thanh toán phí tạo tài khoản nhà phát triển Apple;
– Duy trì trao đổi thường xuyên với cán bộ phụ trách của CDI để cập nhật thông tin, tiến độ và
hợp tác, phối hợp tạo thành công tài khoản.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại ĐÂY

Thông tin liên hệ