Ngôn ngữ:

Tuyển dụng

CDI tìm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Ngày đăng : 12/12/2021

Ứng tuyển

Mô tả công việc

CDI đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2021 (bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày
31/12 năm 2021).

Công việc kiểm toán dự kiến thực hiện trong hai giai đoạn:
Giai đoạn 1: Từ ngày 30-31/12/2021
Giai đoạn 2: Từ ngày 21-25/02/2022
Thời hạn nộp báo cáo kiểm toán như sau:
➢ Báo cáo dự thảo: 15/03/2021
➢ Báo cáo cuối cùng: 31/03/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY

CDI Vietnam.

Thông tin liên hệ