en
Hội đồng sáng lập

Tiến sĩ Ngô Huy Liêm

Với kinh nghiệm làm việc ở nhiều nước trên thế giới như Đức, Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Tiến sĩ Ngô Huy Liêm đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của Việt Nam. Với kinh nghiệm quốc tế...
Xem thêm

Thạc sĩ Vũ Xuân Đào

Bà Vũ Xuân Đào từng giữ chức vụ Giám đốc của Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) từ năm 2005- 2007. Bằng những kinh nghiệm phong phú của mình, bà đã từng bước đưa CDI phát triển mạnh mẽ. Bà Vũ Xuân Đào tốt nghiệp đại học kinh tế tại Praha...
Xem thêm

Tiến sĩ
Nguyễn Thị Tòng

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tòng giữ chức vụ Giám đốc của Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) từ năm 2007 đến 2009. Bà Nguyễn Thị Tòng có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp. Bà bảo vệ Tiến sĩ về Khoa học công nghệ ở Kiev, Viên công nghiệp nhẹ, Ucraina...
Xem thêm

Tiến sĩ
Đoàn Hồng Quang

Tiến sĩ Đoàn Hồng Quang là một nhà nghiên cứu kinh tế có uy tín. Với các bằng cấp và học hàm đạt được từ các quốc gia khác nhau, như bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Dresden, Công nghệ Đức, Thạc sĩ Kinh tế Phát triển và Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Quốc gia Australia...
Xem thêm

Thạc sĩ
Hoàng Hạnh Lý

Bà Hoàng Hạnh Lý bảo vệ thạc sĩ về quản lý giáo dục, Đại học Melbourne vào năm 2003. Bà cũng tham gia học sau đại học chuyên ngành Phát triển điều hành quản lý của Đại học Quốc gia Singapore. Thạc sĩ Hoàng hạnh Lý là người giàu kinh nghiệm...
Xem thêm

Tiến sĩ
Ngô Thị Minh Hương

Bà Ngô Hương đã nhận bằng Tiến sĩ triết học về Nhân quyền và Hòa bình, Đại học Mahidol, Thái Lan. Bà có các bằng cấp sau: Thạc sỹ triết học: Luật công quốc tế - Khoa Luật, Đại học Oslo (2010), Na Uy. Thạc sỹ triết học: Nhân quyền - Khoa Luật, Đại học Oslo (2010), Na Uy...
Xem thêm