en
Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI Vietnam) là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.

Tầm nhìn

Trung tâm Phát triển và Hội nhập hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quản trị nhà nước tốt để tạo dựng một xã hội mà ở đó người nghèo, phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai được tôn trọng và đối xử công bằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam và Châu Á.

Sứ mệnh

Góp phần thu hẹp các khoảng cách xã hội và tìm giải pháp cho những vấn đề nổi cộm của xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ, vận động chính sách và xây dựng năng lực.

Mục tiêu

Là một tổ chức xã hội dân sự có năng lực và uy tín hướng tới sự phát triển công bằng, bền vững và chia sẻ sự thịnh vượng chung thông qua hoạt động thúc đẩy và đảm bảo quyền của các nhóm yếu thế.

Giá trị

Building trust – Xây dụng niềm tin
Respect – Tôn trọng
Integration – Hòa nhập
Dedication – Cống hiến
Growth – Phát triển
Equity – Công Bằng

Các mục tiêu phát triển

– Củng cố khả năng giải trình và tính minh bạch thông qua sự việc tạo điều kiện cho người dân và xã hội, tham gia vào việc xây dựng và giám sát chính sách.
– Giúp cho các nhóm yếu thế được hưởng lợi nhiều hơn từ sự phát triển thông qua nghiên cứu, nâng cao năng lực, xây dụng chính sách, tạo ra các cơ hội.

Các chương trình ưu tiên

– Quản trị tốt
– Quyền của người lao động
– Phát triển toàn diện