en
BAN QUẢN LÝ

Bà Dương Thị Việt Anh

Thành viên Ban Quản trị

Bà Dương Thị Việt Anh tốt nghiệp Cao học Quản Lý kinh doanh tại Singapore năm 2003. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào việc quản lý các chương trình/dự án phát triển tổng hợp, giáp dục; 8 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và tập huấn trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm: Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trong phát triển, các phương pháp tập huấn có sự tham gia, tập huấn lấy người học làm trọng tâm, giáo dục và phát triển cộng đồng (Reflect), đánh giá nông thôn có sự tham gia, giám sát và đánh giá có sự tham gia (PM&E), phát triển bền vững, các công cụ kiểm toán xã hội. Bà Dương Việt Anh cũng đã tích cực tham gia vào các nghiên cứu chính sách và các diễn đàn xây dựng chính sách về giáo dục, xóa đói giảm nghèo ở cấp quốc gia và quốc tế. Bà cũng có nhiều kinh nghiệm về hoạt động mạng lưới như hỗ trợ thành lập Liên minh vì giáo dục cho mọi người tại Việt Nam.

Bà Kim Thị Thu Hà

Giám Đốc Điều Hành

Am hiểu về các vấn đề phát triển liên quan tới Giáo dục, Quyền phụ nữ và Quyền của người lao động tại Việt Nam, bà Hà đã có trên 12 năm kinh nghiệm làm việc cho các dự án của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Bắt đầu làm việc tại CDI từ năm 2014 với vị trí Quản lí Chương trình - Trưởng phòng Quyền lao động, hiện nay bà giữ vai trò Giám đốc Điều hành. Bà có kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghiên cứu về vấn đề phát triển và đánh giá chương trình, đặc biệt là nghiên cứu về lao động di cư tại Việt Nam. Bà đã tham gia biên soạn nhiều tài liệu tập huấn và là giảng viên/trợ giảng các khoá đào tạo về quy định liên quan tới lao động, quyền và kĩ năng cho người lao động. Bà là Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Cử nhân Sư phạm và Cử nhân tiếng Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Thương

Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Chương trình Quản trị tốt

Ông Nguyễn Quang Thương nhận bằng Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp tại Đại học Nông nghiệp năm 2006. Ông hiện là Phó giám đốc, kiêm quản lý Chương trình quản trị tốt của CDI. Ông có hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, tập huấn, quản lý dự án, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP), quản trị nhà nước. Ông từng là chuyên gia về SEDP của tổ chức Plan Việt Nam, chuyên gia vận động chính sách và nghiên cứu của tổ chức ISEE, cán bộ chương trình giảm nghèo tỉnh Hà Giang (CPRP) và Dự án giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Bình (SRDP). Hiện nay, ông là điều phối viên của Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP), tham gia nhiều sang kiến nhằm thúc đẩy công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia trong quản lý ngân sách nhà nước tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Hoàng Nga

Giám đốc Tài chính - Hành chính

Bà Nguyễn Hoàng Nga tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh du lịch - Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2000 và bảo vệ thạc sỹ Quản lý kinh tế của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2007. Bắt đầu làm việc ở CDI từ năm 2007, bà hiện là Giám đốc Tài chính - Hành chính. Bà Nga có nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò là điều phối viên và cán bộ tài chính của các dự án về Phòng chống bạo lực gia đình; Phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em; Thúc đẩy và bảo vệ quyền cho người lao động nhập cư; Các dự án về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.