en
Tư vấn xây dựng trang tin về các chính sách hỗ trợ dành cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
18:09:57 24/09/2021

Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết 68) với 12 chính sách hỗ trợ, bổ sung nhiều nhóm thụ hưởng mới, tập trung chủ yếu hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động với tổng kinh phí dự kiến hơn 26.000 tỷ đồng. Ngày 7 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Quyết định 23).

Theo Nghị quyết 68, UBND tỉnh, thành phố sẽ sử dụng nguồn lực địa phương, chỉ đạo thực hiện, tổ chức triển khai thực hiện chính sách đảm bảo các nguyên tắc trên và ban hành chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Tính đến ngày 24/7/2021, có 63/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch, chủ trương và đang triển khai Nghị quyết[1]. Kết quả khảo sát nhanh của CDI cuối tháng 7/2021 cho thấy có 7 tỉnh, thành phố đã công khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68 trên trang thông tin điện tử của tỉnh, thành phố. Cũng theo khảo sát nhanh của CDI với một số nhóm công nhân tại Hải Dương, Bắc Ninh và huyện Đông Anh thành phố Hà Nội cho thấy nhiều công nhân biết về “gói hỗ trợ 26.000 tỷ” song chưa biết cụ thể về đối tượng, điều kiện hỗ trợ, phương thức chi trả, trình tự, thủ tục thực hiện…

Bên cạnh các hoạt động truyền thông, việc giám sát triển khai gói hỗ trợ tại các địa phương cũng đặc biệt quan trọng, một mặt thúc đẩy các địa phương nhanh chóng huy động và bố trí nguồn lực hỗ trợ, công khai minh bạch thông tin về các chế độ hỗ trợ, đồng thời góp phần nhận diện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận và thụ hưởng chính sách của các nhóm đối tượng theo quy định.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) triển khai sáng kiến Cập nhật thông tin về quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của các tỉnh, thành phố qua bản đồ trực tuyến”. Việc sơ đồ hoá, hình ảnh hoá các thông tin về tiến trình, kết quả thực hiện Nghị quyết 68 sẽ có tác động lớn đến công chúng, người lao động. Các thông tin về tiến trình, kết quả thực hiện Nghị quyết 68 được trình bày trực quan, sinh động, bắt mắt, thân thiện dưới dạng bản đồ sẽ giúp cho công chúng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin hơn so với việc đọc văn bản.

Để triển khai sáng kiến này, CDI cần tuyển tư vấn xây dựng một trang web cho phép tập hợp thông tin công khai về quá trình triển khai Nghị quyết 68 của các địa phương, giúp theo dõi và thúc đẩy tiến độ triển khai của các địa phương. Nền tảng được thiết kế không chỉ để phục vụ việc cập nhật, hiển thị thông tin mô tả về tiến độ và kết quả thực hiện Nghị quyết 68, mà sẽ còn được sử dụng cho các chính sách an sinh xã hội tương tự trong tương lai.

Đơn vị tư vấn được chọn sẽ bàn giao cho CDI một số sản phẩm đầu ra sau đây:

  • Một trang web tập hợp thông tin công khai của các tỉnh, thành phố và được cập nhật thường xuyên (dự kiến hàng tuần) về tiến độ thực hiện NQ 68 của từng địa phương.
  • Một bản hướng dẫn quản lý và vận hành trang web.

 Yêu cầu đối với tư vấn:

  • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin thu thập ý kiến phản hồi, đánh giá của khách hàng hoặc người dân về dịch vụ công.
  • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ hoặc trong lĩnh vực phát triển, xã hội.
  • Có kiến thức hiểu biết về chính sách an sinh xã hội là một lợi thế.
  • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

 Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ ứng tuyển về email: tinh.leut@cdivietnam.org  trước ngày 30/9/2021.

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

  • Bản giới thiệu về đơn vị tư vấn (brochure/catalogue) hoặc Sơ yếu lý lịch của tư vấn
  • Đề xuất phương án thiết kế và thời gian thực hiện
  • Báo giá dịch vụ.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây.