en
Tuyên bố chung Hội nghị ANROEV 2015
10:09:23 09/09/2015

Ngày 05 tháng 09 năm 2015, sau 2 ngày làm việc và thảo luận sôi nổi, tại phiên Bế mạc, Hội nghị quốc tế ANROEV 2015 với chủ đề “Phòng chống bệnh nghề nghiệp và cải thiện an toàn vệ sinh lao động” đã đưa ra Tuyên bố chung – Tuyên bố Hà Nội. Trong tuyên bố có đoạn:

ANROEV

“Chúng tôi – thành viên của mạng lưới ANROEV, cam kết thông qua nỗ lực của các cá nhân và tập thể để thực hiện và hỗ trợ các hoạt động nhằm xây dựng những “công việc tốt”: công việc đó phải an toàn, có ý nghĩa, đảm bảo công bằng xã hội và bền vững về môi trường; công việc đó cho phép người lao động phát triển kiến thức và kĩ năng cũng như có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống; tại nơi làm việc, người lao động phải được đảm bảo nhân phẩm và đối xử một cách tôn trọng.

Chúng tôi cũng khẳng định rằng mạng lưới sẽ:

1. Tăng cường đoàn kết giữa những người lao động trên thế giới nhằm ngăn chặn rủi ro từ các quốc gia này sang quốc gia khác, đồng thời ngăn chặn thiệt hại gây ra bởi điều kiện lao động thiếu an toàn.

2. Xây dựng một mạng lưới tích cực và dân chủ của các nhà hoạt động xã hội về an toàn vệ sinh lao động, trong đó những sáng kiến độc đáo và đa dạng từ các quốc gia trên thế giới được ủng hộ và tôn trọng.”

Đồng thời, Tuyên bố Hà Nội cũng đưa ra 10 đề xuất cho Chính phủ các nước trong khu vực.

Xem bản đầy đủ của Tuyên bố Hà Nội bằng tiếng Việt tại đây.

Xem bản đầy đủ của Tuyên bố Hà Nội bằng tiếng Anh tại đây.