en
TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐẦU KÌ CỦA DỰ ÁN NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI VIỆT NAM
17:09:10 05/09/2018

Dự án “Nâng cao vị thế của người lao động di cư ở Việt Nam” được CDI phối hơp với Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng (CĐ KKT HP) và Trung tâm tư vấn pháp luật Công Đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (ĐN LAC) thực hiện tại 1 số KCN tại Hải Phòng và Đồng Nai. Dự án nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho lao động di cư trong các khu công nghiệp tại Hải Phòng, Bắc Ninh và Đồng Nai; góp phần phát triển những chính sách giúp cải thiện điều kiện làm việc và các dịch vụ xã hội cơ bản.

Trước khi các hoạt động can thiệp của dự án được triển khai, CDI cần thực hiện một cuộc khảo sát ban đầu. Để tiến hành Khảo sát, CDI cần tuyển tư vấn/ nhóm tư vấn có năng lực, có kinh nghiệm và đáp ứng các yêu cầu Dự án.

  • Thời gian: từ tháng 09 đến tháng 11 năm 2018, bao gồm cả thời gian xây dựng đề cương, tập huấn điều tra viên, khảo sát, phân tích dữ liệu và hoàn thiện báo cáo cuối cùng
  • Địa điểm: TP. Hải Phòng và tỉnh Đồng Nai

Thông tin chi tiết về gói tư vấn, xin mời xem tại đây