en

I. Chương trình Quản trị tốt

20160328_Hội thảo Luật Ngân sách và tham vấn xây dựng nghị định

20160328_ttbc_hoi-thao-luat-ngan-sach-va-tham-van-xay-dung-nghi-dinh

20160328_Điểm mới trong Luật Ngân sách Nhà nước

20160328_ttbc_diem-moi-trong-luat-nsnn

20160106_Hội thảo công bố OBI 2015 và chia sẻ kinh nghiệm_Thông tin Hội thảo

20160106_ttbc_hoi-thao-cong-bo-obi-2015-va-chia-se-kinh-nghiem_thong-tin-hoi-thao

20160106_Hội thảo công bố OBI 2015 và chia sẻ kinh nghiệm_Kết quả OBI2015

20160106_ttbc_hoi-thao-cong-bo-obi-2015-va-chia-se-kinh-nghiem_ket-qua-obi2015

20150415_Lễ trao giải – Toạ đàm “Chuyện người đóng thuế”

20150415_tcbc_le-trao-giai-toa-dam_chuyen-nguoi-dong-thue

 

III. Chương trình Quyền lao động:

20150828_Hội nghị quốc tế ANROEV “Kiểm soát bệnh nghề nghiệp và an toàn vệ sinh lao động”

20150828_ttbc_hoi-nghi-quoc-te-atvsld

20150613_Triển lãm ảnh “Lao động xa nhà: Cuộc sống của tôi – Câu chuyện của tôi”

20150613_tcbc-trien-lam-lao-dong-xa-nha

 

II. Chương trình Phát triển toàn diện:

20160310_Cuộc thi Young Fairtrade Leader

20160310_tcbc_cuoc-thi-young-fairtrade-leader

20150302_Hội chợ cà phê Buôn Ma Thuột 2015

20150302_tcbc_cdi-tham-gia-hoi-cho-ca-phe-bmt-2015