en
Tin tuyển dụng tháng 10
10:10:36 01/10/2015

Trung tâm Phát triển và Hội nhập đang tìm ứng viên cho 2 vị trí: (1) Điều phối chương trình thanh niên và (2) Cán bộ dự án chủ đề Quản trị tốt

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ và đơn xin việc về địa chỉ hr@cdivietnam.org trước 17h30 ngày 09 tháng 10 năm 2015.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập đường link sau:

JD_PO Gorvernance

JD_Youth Coordinator

Các tin liên quan