en
Tìm Tư vấn/Nhóm tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn
18:03:28 26/03/2019

CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn để Xây dựng tài liệu hướng dẫn về cơ chế bảo đảm tiếp cận các biện pháp khắc phục cho người lao động. Chi tiết xem tại đây.