en
Tìm Tư vấn đánh giá thực hiện tiêu chuẩn lao động trong ngành điện tử
15:10:17 09/10/2018

Đánh giá nguy cơ trong ngành điện tử (regional risk assessment) tại Việt Nam là một nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, nhằm xác định những nguy cơ mà người lao động làm việc trong lĩnh vực điện tử trong nước có khả năng gặp phải dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các quy định pháp luật quốc gia.

Với sự hỗ trợ của Electronics Watch, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) hiện đang cần tìm 01 tư vấn có năng lực, giàu kinh nghiệm để thực hiện nghiên cứu đánh giá thực hiện tiêu chuẩn lao động trong ngành điện tử.

Thông tin chi tiết về gói tư vấn, xin mời xem tại đây.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và đề cương nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu, bộ tiêu chuẩn đánh giá, hoạt động dự kiến, lịch triển khai, nguồn lực hỗ trợ, đề xuất phí tư vấn) tới email: trang.ngothi@cdivietnam.org muộn nhất là ngày 12/10/2018.