en
Thực thi các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người
18:08:05 14/08/2020

Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng có thể gây nên các tác động tiu cực đến xã hội và quyền con người. Hiện nay, các doanh nghiệp khó có thể đạt được sự phát triển bền vững nếu không có những biện pháp tôn trọng quyền con người trong kinh doanh. Các tổ chức quốc tế bao gồm Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã nỗ lực ngăn ngừa những ảnh hưởng tiu cực của hoạt động kinh doanh tới quyền con người thông qua thúc đẩy trách nhiệm tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp.
Các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người (United Natins Guiding Principles on Business and Human rights, gọi tắt là UNGP) đã được Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc thông qua (theo Nghị quyết 17/4, ngày 16/6/ 2011) và là văn kiện có tíh khuyến nghị cho nhà nước và doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền con người trong hoạt động kinh doanh. Các Nguyên tắc này nhấn mạnh doanh nghiệp có trách nhiệm tôn trọng  quyền con người và trách nhiệm khắc phục nếu để xảy ra vi phạm quyền con người.

Tài liệu này được biên soạn dành cho các doanh nghiệp để hiểu và thực thi trách nhiệm tôn trọng quyền con người theo các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người của Liên Hợp Quốc (UNGP). Đây là một cẩm nang gợi ý cho các doanh nghiệp để có thể áp dụng thực thi nguyên tắc nền tảng và nguyên tắc hoạt động của UNGP, bao gồm các danh mục bảng kiểm công việc cần làm và các trường hợp điển hình làm kinh nghiệm tham khảo.

Thực thi UNGP sẽ giúp các doanh nghiệp nhận diện được các vấn đề và giảm thiểu các vi phạm quyền con người trong hoạt động kinh doanh. Cuốn tài liệu này cũng cung cấp các thông ti và cách thức mà doanh nghiệp có thể áp dụng để thực hiện trách nhiệm về quyền con người, đồng thời cung cấp khuôn khổ pháp lý và biện pháp để doanh nghiệp thực thi UNGP ở Việt Nam.

Tài liệu này gồm 3 phần với các nội dung chính sau đây:
Phần 1: Giới thiệu về UNGP.
Phần 2: Quyền con người và trách nhiệm của doanh nghiệp.
Phần 3: Hướng dẫn thực thi UNGP đối với doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng cuốn cẩm nang này sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp ở Việt Nam trong việc lấy quyền con người làm trọng tâm trong quá trình xây dựng chiến lược, văn hoá và đạo đức kinh doanh. Do hạn chế về thời gian và nguồn lực, tài liệu này không tránh khỏi sai sót, chúng tôi hy vọng có được sự đóng góp của quý độc giả.

Xem chi tiết bộ tài liệu tại đây:

Tài liệu tham khảo dành cho các tổ chức xã hội tại Việt Nam

Tài liệu tham khảo dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các tin liên quan