en
Thúc đẩy và bảo vệ quyền của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam
10:09:15 04/09/2012

Từ tháng 4/2011 – tháng 4/2014, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) dưới sự tài trợ của Tổ chức Oxfam Đoàn Kết Bỉ và Tổ chức Oxfam Novib đồng tài trợ thực hiện dự án: Thúc đẩy và bảo vệ quyền của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam.

Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu tổng thể: Góp phần đảm bảo công bằng xã hội và hỗ trợ việc thực hiện bảo vệ quyền của người lao động nhập cư và các vấn đề an sinh xã hội cho công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam

Mục tiêu cụ thể:

 • Tăng cường tiếp cận thông tin và nâng cao năng lực cho công nhân nhập cư trong việc thực hiện các quyền của mình
 • Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cán bộ Công đoàn, Hội Luật gia, chính quyền địa phương và các bên liên quan trong việc hỗ trợ thực hiện quyền và các vấn đề an sinh xã hội cho công nhân nhập cư tại nơi làm việc và nơi sinh sống của họ
 • Tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đảm bảo quyền của người lao động.

Các hoạt động chính của dự án

 • Khảo sát đánh giá ban đầu làm cơ sở thực hiện và đánh giá dự án sau khi kết thúc
 •  Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn, chính quyền-đoàn thể địa phương, hội luật gia, trung tâm hỗ trợ pháp lý về các kỹ năng tư vấn, luật lao động, v.v
 •  Xây dựng các tài liệu truyền thông
 •  Thành lập các nhóm công nhân tự quản tại các khu nhà trọ và hỗ trợ các nhóm sinh hoạt thường xuyên
 •  Tập huấn kỹ năng và kiến thức cho nhóm công nhân nòng cốt
 •  Thành lập kiot thông tin tại khu nhà trọ để hỗ trợ công nhân tiếp cận thông tin
 •  Tổ chức các buổi tư vấn lưu động cho công nhân nhập cư
 •  Tư vấn trực tiếp cho công nhân qua đường dây nóng, qua website hoặc luật sư trực tại kiot thông tin
 •  Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, đối thoại giữa công nhân với các bên liên quan như chính quyền địa phương, chủ nhà trọ, chủ doanh nghiệp
 •  Tài liệu hóa các hoạt động dự án.
 •  Họp giao ban hàng quý
 •  Đánh giá và lập kế hoạch hàng năm CDI