en
Mời tham gia khóa tập huấn
10:10:27 23/10/2019

 

Nhằm tiếp nối các hoạt động nâng cao năng lực cho thanh niên, phụ nữ dân tộc thiểu số về lĩnh vực nông nghiệp, VietFarm tổ chức khóa Tập huấn Khởi nghiệp nông nghiệp theo hướng bền vững.

Thời gian dự kiến: 05/11 – 07/11/2019

Tham gia khóa học này, VietFarm hỗ trợ học viên 100% học phí, ăn, ở và một phần chi phí đi lại. Sau khóa học, học viên sẽ được các chuyên gia hỗ trợ tư vấn thêm trong vòng 02 tháng trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Các chuyên đề tập huấn: (1) Hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp (2) Hướng dẫn hạch toán kinh tế sản xuất nông nghiệp (3) Ứng dụng vi sinh trong sản xuất nông nghiệp (4) Chuẩn hóa quy trình kỹ thuật sản xuất theo hướng nông nghiệp bền vững (5) Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc BVTV và phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) (6) Tiêu chuẩn VietFarm và hệ thống quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc.

Học viên có nhu cầu tham gia tập huấn, vui lòng liên hệ: Chị Nguyễn Thị Trang: trang.nguyenthi@cdivietnam.org, DD: 0974911252 hoặc anh Nguyễn Quang Vinh: amitea.vn@gmail.com, DD: 0961149960