en
Tập huấn “Lập Kế hoạch theo phương pháp mới” và tham vấn kế hoạch PTKTXH 2007 của tỉnh Hòa Bình tại các Sở, ngành, huyện và xã
10:09:58 04/09/2012

Năm 2007, Trung tâm phát triển và hội nhập( CDI ) dưới sự tài trợ của JICA và Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình đã thực hiện dự án: Tập huấn“Lập Kế hoạch theo phương pháp mới” và tham vấn kế hoạch PTKTXH 2007 của tỉnh Hòa Bình tại các Sở, ngành, huyện và xã.

Mục tiêu của dự án là: hỗ trợ tiếp nối hoạt động tham vấn kế hoạch PT KT -XH do JICA tài trợ thực hiện năm 2005 thông qua:

  • Xây dựng năng lực cho cán bộ kế hoạch địa ph ương qua đào tạo lý thuyết và thực hành trong công vi ệc
  • Đưa ra mô hình điển hình về lập kế hoạch có sự tham gia trong các ng ành, các huyện
  • Thu thập ý kiến phản hồi từ chính quyền địa phươngvà các cơ quan về kế hoạch phát triển năm 2007 của tỉnh
  • Các hoạt động CDI đã thực hiện

 

  • Tổ chức lớp tập huấn 3 ngày về phương pháp và công cụ cần áp dụng khi xây dựng kế hoạch và tổ chức tham vấn.
  • Tổ chức chuyến tham vấn 8 ngày cho đối tượng là 3 ngành Công nghiệp, Nông nghiệp và Y tế; 3 huyện là Lạc Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi.
  • Mở lớp tập huấn 2 ngày cho Đại biểu HĐND các cấp nhằm nâng cao nhận thức về
  • phương pháp lập kế hoạch mới.
  • Tổ chức chuyến khảo sát 3 ngày về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và năng lực hiện tại của đại biểu HĐND các cấp.