en
Tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
16:04:07 01/04/2021

CDI xin giới thiệu cuốn “Tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động”

Cuốn tài liệu hướng dẫn về An toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động với mục đích giúp họ có thêm các kiến thức và kĩ năng để có thể góp phần cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn. Đồng thời, tài liệu này cũng là một công cụ khuyến khích các chuyên gia và người sử dụng lao động tận dụng các kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến người lao động trong quá trình đưa ra các giải pháp về an toàn trong lao động.

Xem nội dung chi tiết cuốn sách tại đây.