en
Tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
16:04:07 01/04/2021

CDI xin giới thiệu cuốn “Tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động”

Với ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu, không cần trình độ học vấn, chuyên môn hoặc kiến thức về an toàn vệ sinh lao động như thế nào cũng đều có thể sử dụng cuốn sách này. Điều đó rất quan trọng vì chúng tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, bất kỳ ai cũng có thể giúp người khác học hỏi và tổ chức.

Mục đích khi biên soạn cuốn sách này là để giúp người lao động có kiến thức để tích cực tham gia vào việc tạo ra một nơi làm việc lành mạnh và an toàn hơn. Cuốn sách cũng là một công cụ để khuyến khích các chuyên gia và người sử dụng lao động sử dụng kinh nghiệm và kiến thức của người lao động trong quá trình đưa ra các giải pháp về an toàn trong lao động. Không có người lao động thì những thay đổi không thể trở nên bền vững.

Xem nội dung chi tiết cuốn sách tại đây.