en
Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân
16:08:08 08/08/2018

Nhằm góp phần đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia trong quản lý về ngân sách nhà nước, Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hỗ trợ Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) xây dựng và xuất bản Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. CDI tin rằng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân là một công cụ cần thiết để tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước.

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân được xây dựng dựa trên các kinh nghiệm tốt của quốc tế và kinh nghiệm của CDI trong quá trình thiết kế, xây dựng và phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018.

Xem nội dung chi tiết của Sổ tay tại đây.

Các tin liên quan