en
Nhìn lại một chặng đường 2005-2012
11:01:10 03/01/2018

Tài liệu này ghi lại quá trình thực hiện các dự án đầy ấn tượng của Trung tâm phát triển và Hội nhập (CDI) kể từ khi thành lập đến năm 2012. Với ước vọng “Liên kết để xóa bỏ nghèo đói và gây dựng một xã hội công bằng”, CDI đã hiện thực hóa ước vọng qua các dự án. Tính đến 2012, CDI đã tạo ra một diện mạo đáng chú ý trong hoạt động của mình với đồng bào dân tộc thiểu số và những người nghèo đang thiếu sinh kế ở các vùng nông thôn xa xôi ở Việt Nam và cho những người dân phải đối mặt với thách thức để thích nghi với cuộc sống mới và đầy thử thách trong các nhà máy của các thành phố và các khu công nghiệp.

Một trong những thách thức cơ bản trong sự phát triển quốc gia là làm cho người dân quen với quyền và lợi ích chính đáng của họ với tư cách là công dân và là người lao động. Người dân cần hiểu biết và nâng cao năng lực của bản thân để giao tiếp với các cấp chính quyền. Đồng thời, chính quyền, đặc biệt là ở cấp huyện và xã cũng cần nâng cao năng lực để thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình đối với người dân. Chính quyền cần hiểu và biết cách làm thế nào để cải thiện cuộc sống của người dân với mong muốn có công ăn việc làm, cơ hội kinh doanh và các dịch vụ phúc lợi xã hội, đặc biệt là y tế và giáo dục. Chính quyền cần tiếp tục áp dụng các công cụ và cam kết khuyến khích người dân tham gia các diễn đàn mởđể xác định nhu cầu và xây dựng chính sách. Kinh tế tư nhân là một tất yếu quan trọng trong sự phát triển, là cơ sở cho tính năng động kinh tế để tạo việc làm. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thực hiện trách nhiệm xã hội trong các cam kết của họ và do đó, triết lý về trách nhiệm xã hội và các thực tiễn liên quan được mở rộng và đưa vào hoạt động của CDI.

Đọc Báo cáo CDI 2005-2012 đầy đủ bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh tại đây