en
Ngân sách công dân – Những điều cần biết
14:07:14 05/07/2020

Người dân đang đóng góp vào Ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, biết và hiểu về Ngân sách nhà nước là vô cùng quan trọng.

Có hiểu biết về Ngân sách Nhà nước, người dân mới có thể tham gia đóng góp ý kiến và giám sát việc thực hiện Ngân sách.

Cùng tìm hiểu về Ngân sách thông qua bản Dự toán Ngân sách 2019 của xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Bản Tiếng Việt

 

Các tin liên quan