en
Nâng cao năng lực cho liên minh BTAP về tài chính công
10:04:59 21/04/2016

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” do EC tài trợ thông qua tổ chức Oxfam, Liên minh Minh bạch ngân sách đã cùng với các chuyên gia của Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Bộ Nội Vụ, tổ chức khóa tập huấn về quản lý tài chính công. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp cho người học bối cảnh chung về quản lý khu vực công, làm rõ mối quan hệ giữa quản lý tài chính công và các khía cạnh quan trọng khác của quản lý khu vực công trong việc thực hiện vai trò Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Khóa học cũng lý giải các nguyên tắc của quản lý tài chính công và  yêu cầu đặt ra cho cải cách tài chính công ở Việt Nam hiện nay.

Tham dự khóa tập huấn có hơn 30 tham dự viên đến từ mạng lưới Liên minh BTAP. Những chia sẻ về thực tiễn tại địa phương của các đại biểu đến từ tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình là những thông tin hữu ích, tăng cường tính thực tiễn của khóa học.

Khóa tập huấn dự kiến sẽ diễn ra trong 8 ngày trong giai đoạn từ tháng 3 tới tháng 6 năm 2016.