en
Nâng cao năng lực cho các nhóm dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin và bảo đảm an ninh lương thực tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
10:09:55 04/09/2012

IMG 66751

Từ năm 2010 đến 2011, Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) phối hợp với Qũy Ốttrâylia vì nhân dân Châu Á Thái Bình Dương( AFAP) tổ chức thực hiện dự án: Nâng cao năng lực cho các nhóm dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin và bảo đảm an ninh lương thực tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Mục tiêu của dự án là :

 

 • Hỗ trợ các ban nhành và người dân phát triển theo định hướng và tiến độ của các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ của Việt Nam.

 

 • Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và các nhóm dân tộc thiểu số để đảm bảo an ninh lương thực và sinh kế bền vững.

 

 • Giảm mức độ phụ thuộc của người dân vào các nguồn lực bên ngoài thông qua các mô hình đầu tư thấp, chủ động phát triển kinh nghiệm địa phương

 

 • Vận động và hỗ trợ các cơ quan ban nhành nhân rộng các mô hình phát triển bền vững.

 

 Các hoạt động của dự án

 

 • CDI là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các nghien cứu, đánh giá và nâng cao năng lực cho đối tác nhằm nâng cao hiệu quả của dự án

 

 • Cử cán bộ tham gia vào các hoạt động của dự án

 

 • Cùng ban quản lý dự án huyện lập kế hoạch hoạt động và ngân sách của các hoạt động liên quan để trình AFAP duyệt

 

 • Tham gia thực hiện các hoạt động của dự án căn cứ vào phê duyệt của ban quản lý  và AFAP

 

 • Cung cấp tư vấn, phối hợp với ban quản lý huyện và các cơ quan địa phương trong việc triển khai và giám sát hoạt động của dự án

 

 • Báo cáo các hoạt động của dự án do CDI chịu trách nhiệm cho các cơ quan chức năng và AFAP Việt Nam

 

 • Cùng tổ chức các hoạt động nghiên cứu và hội thảo ở các cấp khác nhau.