en
Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương tại Việt Nam
11:10:46 05/10/2021

Năm 2020 là năm thứ ba liên tiếp chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) được thực hiện bởi Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP).

MOBI 2020 đánh giá mức độ công khai ngân sách của 44 Bộ, cơ quan Trung ương, trong đó có 38 Bộ, cơ quan Trung ương là đơn vị dự toán và 6 cơ quan, tổ chức Trung ương được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ. Mức độ công khai minh bạch ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương năm 2020 được xây dựng thông qua 5 tiêu chí chính là tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ, tính thuận tiện và tính liên tục của 6 loại tài liệu bắt buộc phải công khai theo Luật NSNN năm 2015, theo hướng dẫn tại Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư 90/2018/TT-BTC. Kết quả MOBI 2020 đã được 2 thành viên của Liên minh BTAP là Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) công bố vào ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Qua ba năm thực hiện MOBI, chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của các Bộ, cơ quan Trung ương trong việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015. Với MOBI 2020, chúng tôi đánh giá cao những trao đổi và phản hồi của một số Bộ, cơ quan Trung ương trong quá trình thực hiện khảo sát. Trong số 17 Bộ, cơ quan Trung ương có liên hệ với nhóm nghiên cứu, chúng tôi nhận được phản hồi của 9 Bộ, cơ quan Trung ương về kết quả khảo sát. Những phản hồi này giúp cho kết quả khảo sát được khách quan, khoa học, chính xác và tin cậy.

Kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương chưa có cải thiện so với MOBI 2019. Vẫn còn nhiều đơn vị chưa công khai hoặc công khai chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật NSNN năm 2015, Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư 90/2018/TT-BTC. Điểm trung bình MOBI 2020 là 21,641 trên 100 điểm, tương đương với điểm trung bình MOBI 2019.

Để góp phần cải thiện mức độ công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương tại Việt Nam trong những năm tiếp theo, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) có các kiến nghị chi tiết tại đây.

Các tin liên quan