en
Khi người dân hào hứng giám sát ngân sách và đầu tư công
09:02:09 23/02/2018

Trong thời gian qua, các nhóm cộng đồng được thành lập tại Quảng Trị và Hòa Bình đã hoạt động tích cực và tạo ra những thay đổi nhất định theo hướng tăng cường trách nhiệm giải trình, quản lý tốt hơn vốn ngân sách và nâng cao chất lượng các công trình đầu tư công tại địa phương.

Các nhóm cộng đồng đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình giám sát việc thu chi ở trường học, giám sát các công trình đầu tư công và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo. Có thể kể đến một số hoạt động giám sát điển hình như:

  • giám sát các khoản thu chi trong trường học tại huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị đã phát hiện ra những tồn tại và hạn chế của việc thu chi trong trường học, chỉ ra một số khoản không đúng quy định hoặc trùng lặp khoản thu
  • giám sát xây dựng kênh mương trên địa bàn xã Tòng Đậu, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình phát hiện chất lượng gạch không đúng chuẩn, xây dựng không đúng thiết kế các kiến nghị còn góp phần giảm chi phí thực hiện, khoản tiền thừa đã được sử dụng để kéo dài kênh mương
  • giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – sổ đỏ ở thị trấn Gio Linh tỉnh Quảng Trị đã giúp giải quyết và cấp 53 sổ đỏ cho tổng diện tích 28,6ha

Hiệu quả của các chương trình giám sát được ghi nhận bởi chính quyền địa phương và chính những người dân trực tiếp tham gia giám sát.

  • Ông Nguyễn Đăng Ánh, Phó trưởng Ban kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Tỉnh Quảng Trị đánh giá cao hiệu quả của tám sáng kiến cộng đồng giám sát đầu tư công và ngân sách ở huyện Hải Lăng và Gio Linh, theo các quy định của pháp luật. “Các sáng kiến có tham gia của nhiều bên/ người dân sẽ được nhân rộng và duy trì vào các chương trình giám sát hàng năm của HĐND các cấp”.
  • Một người dân nhóm cộng đồng tại Hòa Bình chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi nghĩ việc giám sát đã có UBND xã, UBND huyện lo. Bây giờ, chúng tôi thấy mình cũng cần có trách nhiệm tham gia”. “Chúng tôi nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo xã. Ban quản lý dự án chấp nhận và thực hiện theo các kiến nghị của chúng tôi”.

Các chương trình giám sát trên nằm trong khuôn khổ dự án Dự án “Thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân” do Liên minh Châu Âu và Oxfam đồng tài trợ, với sự điều phối của Liên minh BTAP ở cả cấp trung ương và địa phương.  Dự án đã xây dựng 11 nhóm cộng đồng với hơn 160 người dân ở tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị. Mục tiêu chung của dự án là thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách. Dự án được thiết kế dựa trên lý thuyết thay đổi là người dân sau khi được tăng cường năng lực sẽ có thể tác động đến quá trình ngân sách theo hướng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cấp thiết của các nhóm bị lề hóa trong xã hội. Với lý thuyết thay đổi này, sự tham gia của người dân được coi là trung tâm trong các can thiệp nhằm thúc đẩy quản lý tốt hơn ngân sách nhà nước. Người dân tại địa bàn dự án được xây dựng năng lực, tăng cường sự tự tin và qua đó tham gia giám sát ngân sách nhà nước.

 

Nguồn: http://hanoitv.vn/nguoi-dan-hao-hung-giam-sat-ngan-sach-va-dau-tu-cong-d83415.html