en
Họp tổng kết đánh giá năm 1 và lập kế hoạch năm 2 dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lí ngân sách nhà nước”
10:04:28 07/04/2016

Dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” do EC tài trợ thông qua tổ chức Oxfam, tính đến tháng 3 năm 2016 đã thực hiện được một năm. Trong tháng 3/2016, Liên minh BTAP đã thực hiện một số cuộc họp tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong năm đầu tiên và lập kế hoạch cho những hoạt động trong năm tiếp theo.

Tại tỉnh Quảng Trị với sự hỗ trợ của Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI), ngày 21/3/2016 đã diễn ra hoạt động đánh giá kết quả thực hiện năm thứ nhất và lập kế hoạch năm thứ hai với các BQLDA của tỉnh. Ngày 28/3/2016, Liên minh BTAP đã họp tại Hà Nội đánh giá lại kết quả và hiệu quả của hoạt động Dự án và đưa ra những phương hướng cho các hoạt động cũng như cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa các thành viên Liên minh trong thời gian tiếp theo.

Nhìn chung, các hoạt động của Dự án trong năm đầu tiên đã thể hiện được những nỗ lực của tất cả các thành viên Liên minh, đảm bảo theo sát với kế hoạch đề ra ban đầu. Một số bài học kinh nghiệm về việc lập kế hoạch dự án theo kế hoạch hoạt động của các BQLDA địa phương và chương trình nghị sự của Chính phủ đã được nêu trong các thảo luận. Cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa các tổ chức cũng được các tổ chức thành viên đề cập và thống nhất.

Kết quả thảo luận đã đưa ra một số vấn đề can thiệp ưu tiên trong năm thứ hai mà các bên thống nhất gồm:

– Đầu tư công

– Chương trình Xóa đói giảm nghèo và phát triển

– Phân cấp nguồn thu, chi , thuế và phí

– Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm.