en
Hội thảo “Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng chiến lược Liên minh minh bạch Ngân sách (BTAP)”
10:10:31 10/10/2016

Vừa qua tại Mai Châu, Hòa Bình “Hội thảo tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng chiến lược Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP)” đã diễn ra trong 3 ngày từ 19/10 đến 21/10/2015 với sự tham gia của đại diện các tổ chức thành viên Liên minh gồm CDI, ACDC, Oxfam, CEPEW; đại diện HĐND và Hội Nông Dân tỉnh Hòa Bình; đại diện HĐND tỉnh Quảng Trị.

Trong ngày hội thảo đầu tiên, hai đoàn Hòa Bình và Quảng Trị đã chia sẻ kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm dự án “Tăng cường công khai minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý Ngân sách Nhà nước”. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc thực hiện chấm điểm lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn tại Quảng Trị. HĐND tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ với hội thảo ‘Tài liệu hướng dẫn lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020” tại Quảng Trị. Tài liệu này trình bày chi tiết về nội dung các tiêu chí, quy trình lựa chọn, đánh giá các công trình đầu tư công trung hạn, cũng như những lưu ý áp dụng trong thực tế. Theo kế hoạch, thời gian tới Hòa Bình sẽ triển khai (1) Tham vấn về tiêu chí phân bổ và thực hiện công khai minh bạch đối với chương trình dạy nghề và (2) Lấy ý kiến người dân về tiêu chí phân bổ ngân sách đầu tư phát triển xã.

Cũng trong ngày đầu hội thảo, hai tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động như việc trao đổi thông tin nhiều khi chưa rõ ràng và thống nhất giữa các thành viên, kế hoạch hay bị thay đổi dẫn đến bị động về thời gian, thông tin, tài liệu chưa được cung cấp kịp thời. Các ý kiến trao đổi đã được toàn thể thành viên Liên minh lắng nghe, chia sẻ và cùng rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Hai ngày tiếp theo, Hội thảo tập trung vào xây dựng Chiến lược hoạt động; Điều lệ hoạt động và nguyên tắc, cơ chế phối hợp hoạt động cũng như Kế hoạch hành động của Liên minh trong giai đoạn 2015-2016. Cuối hội thảo, các thành viên Liên minh đã cùng cam kết xây dựng một liên minh vững mạnh, là một địa chỉ tin cậy về thông tin ngân sách cho người dân và cộng đồng.