en
Hội thảo “Tham vấn và Chia sẻ các khuyến nghị đối với dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi”
16:06:05 28/06/2019

Ngày 20/6/2019, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) phối hợp với Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net) tổ chức Hội thảo “Tham vấn và Chia sẻ các khuyến nghị đối với dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi”. Hội thảo nhằm cập nhật kết quả thảo luận của Đại biểu quốc hội về Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi tại kì họp thứ 7, QH khóa XIV; đồng thời thu thập ý kiến đóng góp của các bên liên quan nhằm hoàn thiện các khuyến nghị cho Bộ luật Lao động sửa đổi, cung cấp thông tin đa chiều cho việc thảo luận và thông qua Bộ luật quan trọng này.

Tham dự Hội thảo gồm có đại diện các tổ chức từ 6 mạng lưới/nhóm (Mạng lưới  Hành động vì lao động di cư (Mnet); Ngăn ngừa và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (GBVnet); Nhóm làm việc về Đạo đức kinh doanh (EBWG); Nhóm làm việc về cơ chế bảo vệ quyền của người lao động; Nhóm làm việc về Đại diện người lao động; Nhóm làm việc về lương và thời giờ làm việc) đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện khoa học lao động và xã hội…, các cơ quan của Bộ LĐTBXH, các tổ chức xã hội , cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và các cơ quan báo chí. Là người theo sát quá trình sửa đổi và tham gia kỳ họp Quốc hội về Bộ luật Lao động sửa đổi vừa qua, ông Lê Đình Quảng, Phó ban Quan hệ lao động, chia sẻ tại Hội thảo về các thảo luận của Đại biểu Quốc hội. Theo đó, đã có 170 lượt ý kiến của đại biểu Quốc hội phát biểu tại thảo luận tổ, 26 lượt ý kiến tại Hội trường, 47 ý kiến đăng ký mà chưa được phát biểu. Các chủ đề được Quốc Hội thảo luận gồm Mở rộng khung thỏa thuận về thời giờ làm thêm tối đa, Tuổi nghỉ hưu, Tổ chức đại diện Người lao động tại cơ sở, Bổ sung ngày nghỉ 27/7 vào ngày nghỉ lễ – tết, Hợp đồng lao động, Lương tối thiểu, Tranh chấp lao động, Chính sách cho lao động nữ. Nhiều ý kiến đã đồng tình với các khuyến nghị của CDI, M.net về giảm giờ làm, cần có quy định về khung thời gian làm thêm giờ theo tuần, theo tháng, định nghĩa về quấy rối tình dục, các quy định về định nghĩa tranh chấp lao động, thủ tục đình công và giải quyết tranh chấp, cơ quan trọng tài giải quyết tranh chấp lao động.

Tại Hội thảo,  bà Dương Thị Việt Anh – Đại diện cho các Mạng lưới, Nhóm, Tổ chức có khuyến nghị gửi Đại biểu Quốc hội về Bộ luật Lao động sửa đổi chia sẻ các nguyên tắc chung, quá trình tập hợp ý kiến của người lao động và xây dựng khuyến nghị. Trong đó, nguyên tắc Bảo vệ người lao động được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, các khuyến nghị còn dựa trên các nguyên tắc tăng cường và đảm bảo sự tham gia của người lao động, đảm bảo thực thi Hiến pháp năm 2013, tôn trọng quyền con người, các tiêu chuẩn quốc tế về lao động và phát triển bền vững và xu thế hội nhập, phát triển kinh tế.

Đại biểu sau đó làm việc theo bốn nhóm để thảo luận và hoàn thiện các khuyến nghị theo các chủ đề: (i) Lương và thời giờ làm việc; (ii) Tổ chức đại diện người lao động; (iii) Phòng chống Quấy rối tình dục và phân biệt đối xử trên cơ sở giới; (iv) Giải quyết tranh chấp lao động. Một số kết quả thảo luận chính tập trung vào các khía cạnh như cần định nghĩa rõ hơn về thuật ngữ “người lao động” và “quấy rối tình dục tại nơi làm việc” và “quyền và nghĩa vụ của người lao động”. Về chủ đề Lương và thời giờ làm việc, cần cân nhắc tiền lương, mức lương tối thiểu phải được xây dựng trên nhu cầu sống tối thiểu, tiền lương làm thêm giờ, hay các khía cạnh về khấu trừ tiền lương, thưởng, thời gian làm thêm giờ; thời gian làm thêm giờ tối đa được đề xuất không quá 12h/tuần. Về Phòng chống Quấy rối tình dục và phân biệt đối xử trên cơ sở giới, cần định nghĩa về quấy rối tình dục và phân biệt đối xử. Về Giải quyết tranh chấp lao động, cần định nghĩa và đưa ra trình tự thủ tục giải quyết trong giải quyết tranh chấp lao động; Về Tổ chức đại diện người lao động,  cần có quy trình, thủ tục thành lập tổ chức đại diện, đưa ra các điều kiện tiêu chuẩn, điều lệ của tổ chức đại diện và quyền của cán bộ tổ chức đại diện người lao động.

 

Sau Hội thảo, các khuyến nghị tiếp tục được hoàn thiện để gửi tới Ban soạn thảo theo thời hạn góp ý ngày 28/6/2019 được công khai trang điện tử của Chính phủ và Bộ LĐTBXH. Các tổ chức, chuyên gia quan tâm về 4 chủ đề khuyến nghị có thể đọc dự thảo khuyến nghị chi tiết tại đây.