en
Hội nghị tổng kết 3 năm dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương hướng tới xoá đói giảm nghèo bền vững huyện Đak Mil”
10:07:38 29/07/2014


Sáng ngày 03/04/2014, tại  Hội trường nhà văn hoá huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, Trung tâm phát triển và hội nhập CDI đã phối hợp với UBND huyện Đak mil tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương hướng tới xoá đói giảm nghèo bền vững huyện Đak Mil”, dưới sự tài trợ của Cơ quan hợp tác phát triển Ireland- Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có 86 đại biểu đại diện ban ngành các cấp như Sở ngoại vụ, Chi cục phát triển nông thôn, Công an, HĐND, UBND, cùng đại diện Hội nông dân, Hội phụ nữ, đại diện các nhóm tự quản và các cá nhân tiêu biểu của 03 xã dự án.

Hội nghị đã tổng kết những hoạt động thực hiện trong 3 năm của dự án, những hỗ trợ, sáng kiến, hiệu quả mang lai cho người dân tại các xã dự án (Xã thuận An, Xã Đắk Gằn và xã Đắk N’Rot)Bà Nguyễn Thị Tình – Trưởng Ban QLDA đã lên báo cáo tóm tắt các kết quả đã đạt được, cụ thể:

– Dự án đã giúp nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương trong công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ kỹ thuật cho người dân giúp họ thực hiện tốt hơn vai trò và chức năng của mình

– Dự án đã giúp cho người dân vùng khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội tiếp cận thông tin tốt hơn để nâng cao hiểu biết và phát huy tiếng nói

– Dự án đã hỗ trợ nhóm người dân nâng cao kiến thức và xây dựng được những mô hình sinh kế đem lại hiệu quả, phát huy được nguồn lực của địa phương, từng bước gắn kết với thị trường rộng lớn hơn. Các mô hình này cũng đã tạo ra những sự gắn kết cùng hướng tới phát triển trong cộng đồng

– Các thông tin và kết quả của dự án được người dân, cũng như chính quyền địa phương ghi nhận, áp dụng và nhân rộng.

Bà cũng chia sẻ một số khó khăn khi thực hiện dự án. Đồng thời đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị

Cũng tại Hội nghị, các xã dự án lần lượt báo cáo, chia sẻ kết quả dự án tại địa phương và gửi đến Hội nghị thông điệp của xã mình. Xã Đăk N’Drot gửi đến Hội nghị thông điệp “Siêng năng học tập để có Kiến thức vì kiến thức là vàng”. Xã Đăk Gằn mang đến thông điệp “Tích cực tìm hiểu thì có thông tin vì thông tin là sức mạnh”. Xã Thuận An gửi đến thông điệp: “Chuyên cần bồi dưỡng nâng cao năng lực. Có kiến thức, có thông tin, năng lực quản lý tốt sẽ xóa đói, giảm nghèo bền vững”.

Ngoài ra, với mục đích đảm bảo mô hình ki ốt tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, lễ bàn giao ki ốt thông tin cho 03 xã Dự án cũng đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị.

Đồng thời, để ghi nhận những đóng góp trong 03 năm của địa phương, Ban QLDA, Trung tâm Phát triển hội nhập CDI đã trao quà lưu niệm cho Huyện ủy, UBND, HDND huyện Đăk Mil, UBND 03 xã dự án, HTX Thuận An, các nhóm tự quản, sinh kế tại địa phương.

Kết thức Hội nghị, ông Phạm Tuấn Anh –  Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả dự án đạt được. Ông gửi lời cám ơn tới nhà tài trợ Ailen, Trung tâm Phát triển và Hội nhập CDI, Ban QLDA và tuyên bố bế mạc Hội nghị.