en
Chuyên gia/Nhóm chuyên gia thực hiện Tập huấn Xây dựng thông điệp, kế hoạch truyền thông và thực hiện chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội
14:12:51 03/12/2018

CDI hiện đang tìm kiếm Chuyên gia/Nhóm chuyên gia thực hiện Tập huấn Xây dựng thông điệp, kế hoạch truyền thông và thực hiện chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.

Thời gian: Dự kiến tuần từ 18-22/2/2019

Địa điểm: Tại Hà Nội

Thông tin chi tiết về Khóa tập huấn xem tại đây:

Các chuyên gia quan tâm tới nhiệm vụ này vui lòng gửi CV và Đề xuất tập huấn (Chương trình khung, Phương pháp tập huấn, Phí tư vấn và các vấn đề khác) tới chị Võ An Phương, email phuong.voan@cdivietnam.org và CC thuong.nguyenquang@cdivietnam.org;