vi
Tìm kiếm Chuyên gia xây dựng Hướng dẫn sử dụng Phí Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Khai khoáng tại Quảng Trị
09:05:26 05/05/2018

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản ở cấp địa phương” do Oxfam tài trợ, CDI hiện đang cần tìm kiếm 01 Chuyên gia xây dựng Hướng dẫn sử dụng Phí Bảo vệ môi trường trong linh vực Khai khoáng tại Quảng Trị.

Các nhiệm vụ chính của tư vấn.

– Xây dựng khung hướng dẫn

– Tham vấn đối tác tại Quảng Trị

– Hoàn thiện hướng dẫn.

Chi tiết về Gói tư vấn xem tại đây.

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ với cán bộ dự án – chị Lã Thị Thủy, ĐT: 0909990036 hoặc email: thuycongdong@gmail.com trước 17h ngày 15/5/2018