vi

Monthly Archives: September 2018

Launch project “Improving living and working conditions for female migrant workers” in Hai Phong

Launch project “Improving living and working conditions for female migrant workers” in Hai Phong

On September 16, 2018, the Center for Development and Integration (CDI) in cooperation with the Hai Phong Economic Zone Union held a workshop to kick off project “Improving living and working conditions for female migrant workers in Viet Nam” at the People’s Committee of Tan Tien commune, An Duong district, Hai Phong province. Participants included […]

Read More

Hội thảo “Tiếp cận thị trường trong nước và xuất khẩu đối với nông sản Việt Nam và tham vấn Bộ Tiêu chuẩn VietFarm”

Hội thảo “Tiếp cận thị trường trong nước và xuất khẩu đối với nông sản Việt Nam và tham vấn Bộ Tiêu chuẩn VietFarm”

Nông sản Việt Nam, đặc biệt là nông sản sạch của các Hợp tác xã và các nhà sản xuất nhỏ có rất nhiều tiềm năng phát triển, vươn ra thị trường trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, nông sản sạch Việt Nam cũng đang cần nỗ lực từ nhiều phía và “cú hích” […]

Read More