en
Dự án: Vận động xây dựng môi trường lao động lành mạnh và vệ sinh tại các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh vì quyền lợi của Phụ nữ, trẻ em và người lao động
09:05:50 23/05/2012

Mục tiêu của dự án

Nhằm đẩy mạnh trách nhiệm xã hội trong việc cải thiện môi trường sống, các hoạt động và quan hệ lao động cho lao động trẻ em, phụ nữ và cộng đồng tại các làng nghề thông qua công tác vận động chính sách vì cộng đồng, cung cấp thông tin, bảo vệ sức khoẻ môi trường và luật pháp

Hoạt động cụ thể:

  • Tất cả người dân trong làng bao gồm người lao động nhập cư, phụ nữ và trẻ em tham gia thảo luận và phản biện tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường và lao động
  • Tập huấn cho 50 cán bộ địa phương (trong đó 50% là phụ nữ), các hiệp hội địa phương về các vấn đề môi trường và xã hội, các kỹ năng tham vấn
  • Định hướng cho 50 hộ kinh doanh lập hệ thống lao động, phân loại các vấn đề lao động và cải thiện quan hệ lao động đặc biệt là nhận thức về sử dụng lao động trẻ em.
  • Tập huấn cho 300 lao động, tập trung vào lao động trẻ em, phụ nữ và lao động nhập cư tại các làng nghề để bảo vệ sức khoẻ, an toàn, quyền lợi và những quy định pháp lý về người lao động (bộ luật lao động, quyền ký hợp đồng lao động, bảo hiểm,..)
  • Cấp các thiết bị bảo hộ lao động (100 bộ) cho lao động phụ nữ và trẻ em, tạo những hình mẫu về cách bảo vệ sức khoẻ và tạo môi trường lao động lành mạnh và an toàn
  • Cấp học bổng và quỹ khuyến học cho 100 trẻ em
  • 5000 tài liệu IEC được phát cho các doanh nghiệp tại các làng nghề và một số làng lân cận
  • Các hội thảo vận động chính sách để chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ môi trường, các vấn đề lao động và mô hình thành công (trường hợp điển hình) cho tỉnh Bắc Ninh

  Thực hiện các chuyến tham quan trao đổi học tập cho các trưởng thôn tại Bắc Ninh

  Giám sát và đánh giá dự án bằng phương pháp tổng kết có sự tham gia

Dự án được tài trợ bởi Đại sứ quán Phần Lan, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) sẽ phối hợp với các cơ quan như Bộ Lao động thương binh và xã hội, Viện Sức khoẻ và an toàn lao động, Sở Thương binh và xã hội tỉnh bắc Ninh, UBND các xã Phong Khê, Châu Khê,…để thực hiện dự án này.