en
Dự án: “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản nông nghiệp và tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nhỏ tại Việt Nam”.
17:02:24 03/02/2020

Nhà tài trợ: Irish Aid

Thời gian triển khai: 2019 – 2021

Địa bàn:

 • Tây Nguyên: tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Đăk Nông, tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng
 • Vùng núi phía Bắc: Tỉnh Sơn La, tỉnh Diên Biên, Lai Châu, Hòa Bình, tỉnh Lào Cai
 • Đồng bằng sông Cửu Long: Bình Phước, Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai
 • Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội (ngoại thành và vùng ven), Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên

 Tổng ngân sách: Phase 1: 100.000 Euros

 Đối tượng hưởng lợi: Các cá nhân nông dân và nhóm sản xuất nhỏ lẻ, công ty nhỏ, Hợp tác xã, tổ hợp tác bao gồm các đối tượng dân tộc thiểu số

 Mục đích của dự án:

 • Nâng cao năng lực sản xuất trong suốt chuỗi giá trị cho các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp được chứng nhận.
 • Đảm bảo rằng nông dân nhỏ – đặc biệt là nông dân là phụ nữ và / hoặc thành viên của một nhóm dân tộc thiểu số – có quyền truy cập hiệu quả vào thị trường khu vực, quốc gia và toàn cầu cho các sản phẩm thực phẩm được chứng nhận.

 Kết quả đầu ra của dự án:

 • Tiêu chuẩn và hệ thống của VietFarm sẽ được công nhận / công nhận quốc tế (Chính phủ Việt Nam) và quốc tế (Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế). Một tiêu chuẩn mới được thiết lập (tiêu chuẩn VietFarm) được thông qua, thông qua cách tiếp cận vì người nghèo thích nghi với nông dân quy mô nhỏ và hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế để có được sự tin cậy từ thị trường và người tiêu dùng.
 • Số lượng trang trại, hợp tác xã, nhà chế biến và thương nhân ngày càng tăng đang gia nhập Liên minh VietFarm và phần lớn các nhà sản xuất đang đạt được (hoặc ít nhất là theo đuổi) chứng nhận VietFarm.
 • Các sản phẩm được dán nhãn VietFarm sẽ được chấp nhận là đáp ứng các kỳ vọng về tính bền vững được thể hiện trong Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam.
 • Khối lượng và giá trị ngày càng tăng của các sản phẩm sẽ được dán nhãn VietFarm từ các nhà sản xuất nhỏ đang được bán ở Châu Âu, Hoa Kỳ và tại các nhà hàng, cửa hàng tạp hóa và khu nghỉ dưỡng trên khắp Việt Nam.

Sự cải thiện trong cuộc sống và sinh kế cho các thành viên VietFarm, đặc biệt là nông dân nhỏ, phụ nữ và dân tộc thiểu số.

Project: PROMOTING AGRI-FOOD VALUE CHAINS AND MARKET ACCESS FOR SMALL PRODUCERS IN VIETNAM

Donor: Irish Aid

Project duration:  12/2019  to 12/2021

Project locations: (district/province)

 • Central Highlands: Daklak province, Dak Nong province, Kon Tum province, Gia Lai and Lam Dong province
 • Northern Mountainous Area: Son La province, Diên Bien province, Lai Chau, Hoa Binh, Lao Cai province
 • Mekong Delta: Binh Phuoc, Can Tho, Dong Nai province
 • Red River Delta: Ha Noi (suburb), Hai Duong, Bac Ninh, Hung Yen

Fund: Phase 1: 100.000 Euros

Targeted beneficiaries: small-scale farmers and producers groups, small company, cooperatives, including ethnic minorities

Project Goals:

 • Enhance production capacity throughout the value chain for certified agri-food products.
 • Ensure that small farmers – especially farmers who are women and/or members of an ethnic minority group – have effective access to regional, national, and global markets for certified agri-food products.

Outcome(s): The project outcomes are:

 • VietFarm standard and system has attained national (Government of Vietnam) and international (International Standards Organization) accreditation/recognition. A newly established standard (the VietFarm standard) is adopted, via a pro-poor approach adapted to small-scale farmers and harmonised with international standards to gain credibility from markets and consumers.
 • A steadily increasing number of farms, cooperatives, processors, and traders are joining the VietFarm Alliance and a majority of producers are attaining (or at least pursuing) VietFarm certification.
 • VietFarm-labelled products are accepted as meeting the sustainability expectations embodied in the European Union-Vietnam Free Trade Agreement.
 • An increasing volume and value of VietFarm-labelled products from small producers are being sold in Europe, in the United States, and in restaurants, boutique grocery stores, and resorts throughout Vietnam.

Real (i.e., documented and demonstrated) on-the-ground improvement in lives and livelihoods for VietFarm members, especially small farmers, women, and ethnic minorities.