en
CDI tuyển dụng Tư vấn thực hiện nghiên cứu Cơ chế chính sách về cung cấp thông tin cho người sản xuất nông sản hướng tới xuất khẩu
11:08:38 10/08/2018

Trong khuôn khổ dự án Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo do Cơ quan hợp tác phát triển Ireland – Đại sứ quán Ireland tài trợ, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) cần tìm kiếm 01 đối tác hoặc 01 nhóm chuyên gia trong nước để thực hiện nghiên cứu Cơ chế chính sách về cung cấp thông tin cho người sản xuất nông sản hướng tới xuất khẩu.

Mọi đề xuất về phương pháp, kế hoạch, năng lực và mức kinh phí thực hiện vui lòng gửi tới chị Nguyễn Thị Trang, email: trang.nguyenthi@cdivietnam.org  trước ngày 20 tháng 08 năm 2018.

Chi tiết về nội dung công việc và yêu cầu đối với tư vấn vui lòng xem tại đây.