en
Chuyên gia/Nhóm chuyên gia thực hiện Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách Bộ (MOBI) 2018
11:12:31 03/12/2018

Hiện nay, CDI đang tìm kiếm Chuyên gia/Nhóm chuyên gia để thực hiện khảo sát MOBI2018.

Mục tiêu của khảo sát:

  • Đánh giá được mức độ công khai ngân sách của 16 Bộ tại Việt Nam
  • Xác định được khoảng trống giữa thực hiện công khai ngân sách và quy định pháp luật về công khai ngân sách
  • Xác định được các giải pháp nhằm cải thiện công khai, minh bạch ngân sách tại Việt Nam.

Chi tiết về gói tư vấn vui lòng xem tại đây.

Mọi thông tin về gói tư vấn, liên hệ Ms Võ An Phương – Trợ lý chương trình CDI, email: phuong.voan@cdivietnam.org trước ngày 5/12/2018.